W ciągu ostatnich trzech dni zaobserwowano wzrost aktywności rosyjskich wojsk okupacyjnych na terenach Donbasu, włącznie z odcinkami, na których przeciwnik wcześniej nie przejawiał większej aktywności.
Dział: Ukraina
W ciągu minionego weekendu (04-05.11.2017) zauważono na terenach Donbasu następujące przemieszczenia sił i środków okupantów:
Dział: Ukraina
Przemieszczenie sił i środków okupantów na terenach Donbasu:
Dział: Ukraina
Większość firm uzasadniła swoją decyzję niepewnością sytuacji prawnej.
Dział: Swiat
Na leżących poza sferą wpływu terenach obwodu donieckiego i ługańskiego obserwuje się pogorszenie sytuacji społeczno-politycznej na skutek gwałtownego wzrostu przestępstw i nadużyć popełnionych przez rosyjskich żołnierzy.
Dział: Ukraina
W ciągu minionego weekendu (28-29.10.2017) siatka informatorów grupy „IO” obserwowała na okupowanych terenach Donbasu przemieszczenie sił i środków wojsk okupacyjnych FR:
Dział: Ukraina
Czy Katalonia uzyska niepodległość, zdejmując hiszpańskie flagi? Najnowsze wiadomości z gorącego regionu.
Dział: Swiat
Cywilni mieszkańcy oddzielnych rejonów obwodu ługańskiego zawiadamiają, że widzieli część pomocy humanitarnej na półkach sklepów.
Dział: Ukraina
Według wstępnych szacunków ekspertów ds. energetyki, Ukrainie wystarczy węgla i gazu ziemnego na najbliższą zimę.
Dział: Ukraina
Minister spraw wewnętrznych Hiszpanii wezwał lidera Katalonii do poszanowania hiszpańskiej Konstytucji i zrezygnowania z planów dotyczących ogłoszenia niepodległości północno-wschodniej autonomii.
Dział: Swiat
Strona 1 z 34

 

Praca w Polsce