„Mamy przed sobą bardzo dużo pracy”, – powiedział Poroszenko.
Dział: Polityka
Ambasador Unii Europejskiej na Ukrainie Hugh Mingarelli uważa, że kraje członkowskie „Partnerstwa Wschodniego” powinny opierać się na rzeczywistości, która nie pozwala liczyć na członkostwo w najbliższej perspektywie.
Dział: Ukraina
Najbliższym celem dla Ukrainy jest spełnienie wszystkich warunków Umowy o stowarzyszeniu, dopiero potem można myśleć o wniosku o członkostwo w UE.
Dział: Polityka
Warszawa opowiada się przeciwko rewizji Umowy o stowarzyszeniu Ukrainy z UE i zachęca Kijów i Budapeszt do rozwiązania problemu językowego w drodze dialogu.
Dział: Polska
Na podstawie tej ustawy zostało przeprowadzone jeden referendum – dotyczące ratyfikacji Umowy stowarzyszeniowej między UE i Ukrainą.
Dział: Swiat
Unia Europejska rozważa możliwość zawarcia unii celnej z Ukrainą, ale na razie nie uważa tego pomysłu za użyteczny.
Dział: Ukraina
Grupa ukraińskich ludowych deputowanych zarejestrowała projekt ustawy „O rynkach kapitałowych i rynkach regulowanych”.
Dział: Biznes
W piątek, 1 września, w pełnym wymiarze wchodzi w życie Umowa o stowarzyszeniu Ukrainy z UE.
Dział: Ukraina
Przedstawiciel Ukrainy przy UE Mykoła Toczyćkyj przekazał Komisji Europejskiej wyrazy zaniepokojenia w związku z wypowiedzią Jeana-Claude’a Junckera, którą rosyjskie media wykorzystują w celu zdyskredytowania Ukrainy w przeddzień wejścia w życie Umowy o stowarzyszeniu.
Dział: Polityka
Czynniki zewnętrzne, w szczególności kryzys wewnętrzny w UE i brak konsensusu wśród członków NATO, w pierwszej kolejności stanowią przeszkodę dla członkostwa Ukrainy w tych strukturach.
Dział: Ukraina
Strona 1 z 8

 

Praca w Polsce