Na Ukrainie weszła w życie ustawa o ratyfikacji umowy o wolnym handlu z Kanadą

Na Ukrainie weszła w życie ustawa o ratyfikacji umowy o wolnym handlu z Kanadą
Umowa została podpisana w dniu 11 lipca 2016 roku podczas wizyty na Ukrainie premiera Kanady Justina Trudeau.

Na Ukrainie wejdzie w życie ustawa o ratyfikacji umowy o strefie wolnego handlu między Ukrainą i Kanadą. Ustawa została opublikowana w oficjalnym wydaniu „Głosu Ukrainy”.

Umowa została podpisana w dniu 11 lipca 2016 roku podczas wizyty na Ukrainie premiera Kanady Justina Trudeau.

Zgodnie z treścią dokumentu, umowa wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po otrzymaniu ostatniej ze stron powiadomienia o zakończeniu procedur, niezbędnych do jej wejścia w życie.

Jak poinformowała administracja prezydenta, po podpisaniu przez prezydenta Ukrainy tej ustawy, z chwilą wejścia w życie umowy, Kanada otworzy dla ukraińskich eksporterów 98% swojego rynku towarów będących przedmiotem handlu dwustronnego. Biorąc pod uwagę różnice w poziomie rozwoju gospodarczego i społecznego Ukrainy i Kanady, strony będą stosować zasadę asymetrycznych zobowiązań taryfowych, co pozwoli Ukrainie na adaptację handlu z tym krajem na warunkach wolnego handlu.

Dokument zawiera szereg norm i zobowiązań, dotyczących działań pozataryfowych, które będą przyczyniać się do tego, że dostęp do rynków nie będzie ograniczany przez nieuzasadnione bariery w handlu.

Jak informowała Rada Ministrów, przewiduje się, że wdrożenie umowy spowoduje niewielkie straty dochodów budżetu państwa, między innymi z powodu zniesienia ceł przywozowych, o około 1,2 mln dolarów w pierwszym roku obowiązywania umowy. Równocześnie oczekuje się, że w perspektywie średnioterminowej mniejsze wpływy do budżetu będą kompensowane poprzez podatek VAT, a także zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Jak informowaliśmy wcześniej, Rada Najwyższa Ukrainy 272 głosami poparła ratyfikację ustawy nr 0120 o wprowadzeniu strefy wolnego handlu z Kanadą.

Artykuły powiązane