środa, 19 kwiecień 2017 16:35

MFW prognozuje wzrost PKB i inflacji na Ukrainie

Międzynarodowy Fundusz Walutowy spodziewa się wzrostu PKB Ukrainy w roku 2017 na poziomie 2% oraz znacznego wzrostu tego wskaźnika w następnym roku do 3,2%.

Można się o tym dowiedzieć z zaprezentowanego we wtorek badania Funduszu "Perspektywy światowej gospodarki", przekazuje Ukrinform.

Ukraina znalazła się w badaniu w grupie importerów surowców energetycznych w Europie, dla których średni wzrost PKB przewidywany jest na poziomie 1,6% w 2017 r. oraz 2,7% w przyszłym. Jednocześnie znacznie wyższe wskaźniki wzrostu w tej grupie prognozowane są dla gospodarek narodowych Tadżykistanu (odpowiednio 4,5% i 5,0% w 2017 i 2018 roku), Mołdawii (4,5% i 3,7%), Gruzji (3,5% i 4,0%), Republiki Kirgiskiej (3,4% i 3,8%).

Najniższy wskaźnik w grupie ma Białoruś. MFW określił dla niej negatywne prognozy wzrostu PKB w tym roku – do minus 0,8%, a także nieznaczny wzrost w przyszłym roku – do 0,6%.

Jednocześnie w badaniu Funduszu przedstawiono inne wskaźniki gospodarcze. Indeks cen konsumpcyjnych na Ukrainie przewiduje się na poziomie 11,5 tym roku i 9,5 w następnym. Saldo rachunków bieżących na Ukrainie pozostanie negatywne, na poziomie odpowiednio minus 3,6% i minus 2,9% w 2017 i 2018 roku . Oczekuje się, że poziom bezrobocia na Ukrainie spadnie z 9,0% w 2017 r. do 8,7% w przyszłym roku.

 

Praca w Polsce