Na Ukrainie weszła w życie ustawa znosząca obowiązek korzystania z pieczęci w biznesie

Na Ukrainie weszła w życie ustawa znosząca obowiązek korzystania z pieczęci w biznesie
Dzisiaj na Ukrainie weszła w życie ustawa nr 1982-VIII o wniesieniu zmian do niektórych aktów prawnych Ukrainy w sprawie stosowania pieczęci osób prawnych i osób prowadzących działalność gospodarczą.

Od dziś anulowano obowiązkowe używanie pieczęci w biznesie. To powinno pomóc Ukrainie wspiąć się w rankingu Doing Business o dwa punkty.

Ustawa wyklucza z szeregu aktów wzmianki o obowiązkowym użyciu pieczęci. Od dnia dzisiejszego dokumenty uznane są za pełnomocne pod warunkiem posiadania podpisu upoważnionej do tego osoby.

Ponadto, wprowadza się kary od 850 do 1700 hrywien za żądanie od dysponenta dokumentu pieczęci lub potwierdzenia notarialnego (ostatniego - w przypadku, jeśli nie przewiduje tego prawo).

Autorzy inicjatywy ustawodawczej dodali w uzasadnieniu do projektu ustawy podczas podawania go w Parlamencie, że trzy lata temu został wprowadzony okres przejściowy od obowiązkowego do dobrowolnego korzystania z pieczęci w biznesie, co wywołało wiele zamieszania. Nie we wszystkich przepisach zastąpiono normę o obowiązku korzystania z pieczęci, a czasami nakładano obowiązek korzystania z pieczęci, jeśli była ona w posiadaniu, a nie w przypadku podjęcia odpowiedniej decyzji przez przedsiębiorstwo.

W ten sposób przedsiębiorcom trudno było zrozumieć, kiedy pieczęć jest potrzebna, a kiedy nie, i to nie przeszkadzało urzędnikom żądać dokumentów właśnie z postawioną pieczęcią.

Artykuły powiązane