Na czele „Ukrtranshazu” stanie Polak

Na czele „Ukrtranshazu” stanie Polak
Rada nadzorcza „Naftohazu Ukrainy” jednogłośnie zatwierdziła powołanie Pawła Józefa Stańczaka na stanowisko prezesa „Ukrtranshazu”.

Jak zawiadomiła służba prasowa, "»Naftohaz«, jako właściciel 100% udziałów »Ukrtranshazu«, zatwierdzi tę decyzję, zgodnie z wymaganiami regulaminów obu kompanii”, - czytamy w oświadczeniu.

Według danych „Naftohazu”, Paweł Józef Stańczak od ponad 25 lat pracuje w obszarze transportu, dystrybucji i magazynowania gazu. W latach 2003-2004, pracując w PGNiG, Stańczak był odpowiedzialny za oddział funkcji operatora systemu przesyłowego i kształtowania niezależnego operatora systemu przesyłowego Polski Gaz-System SA.

Obecnie Stańczak pracuje jako dyrektor techniczny – jest członkiem zarządu PGNiG Technologie SA oraz jest odpowiedzialny za projektowanie i budowę nowych gazociągów.

„Ukrtranshaz” jest spółką zależną spółki „Naftohaz Ukrainy”, jest odpowiedzialna za dostawę, transport i magazynowanie gazu ziemnego na Ukrainie.

We wrześniu 2016 roku Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy swoim rozporządzeniem zaktualizowało statut „Naftohaz Ukrainy”, biorąc na siebie funkcję zarządzania „Ukrtranshazem”, co wcześniej wchodziło w zakres kompetencji zarządu „Naftohazu Ukrainy”. Później szef „Ukrtranshazu” Ihor Prokopiw oświadczył, że to właśnie on jest inicjatorem przekazania pieczy nad kompanią Ministerstwu Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy. Później premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman uchylił to rozporządzenie.

17 lutego 2017 roku „Naftohaz Ukrainy” zawiesił Ihora Prokopiwa z wykonania obowiązków prezesa „Ukrtranshazu” w związku z naruszeniami, wykrytymi przez audytorów w czasie oficjalnej kontroli rachunków „Ukrtranshazu”. 17 marca Prokopiw został zwolniony z zajmowanego stanowiska. Miesiąc później Prokopiw decyzją Gabinetu Ministrów został mianowany na stanowisko zastępcy ministra energetyki i przemysłu węglowego Ukrainy.

Artykuły powiązane