wtorek, 12 wrzesień 2017 12:56

Z Polski na Ukrainę wywieziono bez płacenia podatków towary o wartości 3,5 mld euro

Ministerstwo Finansów Polski opublikowało dane o wielkości importu towarów z Polski na Ukrainę na podstawie dokumentów TAX FREE z 2013 roku po pierwszy kwartał 2017 roku.

Odpowiednie informacje zostały podane przez służbę prasową urzędu w odpowiedzi na pytanie „Ekonomicznej Prawdy”.

W tym okresie na Ukrainę wwieziono na podstawie dokumentów TAX FREE bez podatku VAT i opłat celnych towary o wartości ponad 3,5 mld euro.

Ministerstwo Finansów Polski zarejestrowało 10,9 mln formularzy TAX FREE. Średnia wartość towarów z jednego formlularza wynosi 323 euro.

„Podajemy dane pobrane z systemu »Zwrot podatku VAT dla podróżnych i turystów«”, – pisze w odpowiedzi przedstawiciel Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów Polski.

„Usługa ta pozwala użytkownikom (turystom i sprzedawcom) wstępnie zarejestrować swoje formularze TAX FREE dotyczące towarów, które wychodzą poza obszar celny Unii Europejskiej”, – dodaje polskie Ministerstwo Finansów.

Przedstawiciel ministerstwa wyjaśnia również w odpowiedzi sens istnienia formularzy TAX FREE.

Zarejestrowany dokument wysyłany jest do „poczekalni” dokumentów. W rezultacie czas odprawy celnej, związanej z potwierdzeniem wywozu towarów, zostaje ograniczony do niezbędnego minimum.

Pracownik urzędu celnego, zbierający wcześniej złożone dokumenty, sprawdza zgodność towarów i danych osobowych z formularza TAX FREE i potwierdza eksport.

 

Praca w Polsce