czwartek, 12 październik 2017 17:18

Niemcy udzielą ukraińskiemu biznesowi kredytu w wysokości 100 milionów hrywien

Fundusz Niemiecko-Ukraiński (FNU) i ukraiński KredoBank podpisały porozumienie w sprawie kredytowania ukraińskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na kwotę 100 mln hrywien.

Poinformowało o tym w środę, 11 października, przedstawicielstwo Unii Europejskiej na Ukrainie.

„Rząd Niemiec wspomaga Fundusz Niemiecko-Ukraiński od 1996 roku. Od tego czasu ukraiński biznes otrzymał wiele możliwości, między innymi Program wspierania rozwoju MŚP. Przystąpienie Kredobanku do programu będzie rozpowszechniać dostęp ukraińskich przedsiębiorców do kredytów w walucie krajowej na korzystnych warunkach”, - powiedział pierwszy sekretarz Ambasady RFN Sebastian Knoke.

Jak podkreślono w przedstawicielstwie, KredoBank będzie kredytowania MŚP według stawki 15% rocznie w lokalnej walucie.

Umowa wchodzi w Program wspierania MŚP i jest finansowana przez rząd Niemiec poprzez niemiecki państwowy bank rozwoju KfW i jest wspierana przez inicjatywę Unii Europejskiej EU4Business.

Wśród priorytetowych kierunków kredytowania działalności MŚP są rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo, przemysł przetwórczy, tymczasowe noclegi i organizacja żywienia, dostawa energii elektrycznej, gazu, pary wodnej i klimatyzacji. Środki umożliwią zakup i modernizację sprzętu, zakup, budowę lub remont pomieszczeń, uzupełnienie środków obrotowych na rozszerzenie produkcji.

„Oprócz praktycznych porad, jak wyjść na jednolity rynek UE i lepiej przedstawić tam swoje produkty, jednym z głównych celów inicjatywy EU4Business na Ukrainie jest poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do dostępnego długoterminowego finansowania w walucie krajowej. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z KfW w tym kierunku, aby ukraińskie MŚP otrzymywały korzyści z takiego finansowania”, - powiedział pełniący obowiązki kierownika centrum oddziału handlowo-gospodarczego przedstawicielstwa Unii Europejskiej na Ukrainie Jocelyn Guitton.

Przypomnijmy, że w ramach Programu wsparcia MŚP niemiecki państwowy bank rozwoju KfW przyzna Ukrainie 300 mln hrywien w celu wsparcia finansowania MŚP w ciągu najbliższych 40 lat. Jako pierwszy 5 września 2017 roku do programu dołączył ProCredit Bank.

 

Praca w Polsce