wtorek, 24 październik 2017 11:26

Grantowe projekty inwestycyjne na Ukrainie są realizowane jedynie w 40%

Wskaźnik wykonania projektów inwestycyjnych międzynarodowych organizacji finansowych w 2016 roku wynosił jedynie 42,4%.

Napisano o tym w artykule „Dzerkała Tyżnia”.

Autor zaznacza, że wiele projektów zostało zrealizowanych jedynie częściowo, a terminy ich wykonania dawno minęły i są przedłużane z roku na rok. Jednocześnie tempo powstawania nowych projektów i podpisywania umów o przyznaniu kolejnych środków na wskazane potrzeby nie wzrasta.

„Przez ostatnie lata struktura naszego portfela projektów międzynarodowych organizacji finansowych zaczęła się zmieniać, obecnie przeważają w nim projekty inwestycyjne, zapewniające efektywność i niezależność energetyczną, a także modernizację infrastruktury i sektora usług komunalnych”, – napisano w artykule.

„Drugą pod względem wielkości zaangażowanych środków pozostaje branża transportowa. Jednak ani efektywnością energetyczną, ani dobrymi drogami nie możemy się pochwalić, podobnie jak sukcesami w sektorze usług komunalnych”, – pisze autor.

W sektorze usług komunalnych odsetek wykonanych planów wykorzystania środków przeznaczonych na wskazane projekty co roku zmniejszał się, a w roku 2016 wynosił jedynie 10,4% (w 2014 było to 113,9%, a w 2015 – 33,6%).

„Niestety podsumowanie tego roku tylko potwierdza tendencję”, – zaznacza autor.

W 2014 roku na realizację projektów z branży energetycznej pobrano 82% przyznanych środków, w 2015 – 64%, a w 2016 – już 55%.

 

Praca w Polsce