NBU rozpoczął przekazywanie bankom zapasów gotówki na przechowywanie

NBU rozpoczął przekazywanie bankom zapasów gotówki na przechowywanie
Przekazanie bankom części funkcji NBU pozwoli na stopniowe przejście na model delegowanej organizacji obiegu gotówki.

Narodowy Bank Ukrainy w ramach projektu pilotażowego rozpoczął przekazywanie uprawnionym bankom swoich zapasów gotówki na przechowywanie.

„W ten sposób regulator kontynuuje przekazywanie instytucjom bankowym części swoich regionalnych funkcji”, - czytamy w komunikacie NBU.

Zapasy gotówki NBU będą przechowywane w regionalnych jednostkach organizacyjnych uprawnionych banków, które mogą dostarczać gotówkę regionalnym bankom i odbierać od nich nadmiar gotówki.

Przekazanie bankom części funkcji regulatora pozwoli na stopniowe przejście od częściowo kontrolowanego modelu organizacji obiegu gotówki, który obecnie działa na Ukrainie, do modelu delegowanego, podkreślono w NBU.

Wcześniej Narodowy Bank Ukrainy przeprowadzał wybór banków, które mogą zostać zaangażowane w przechowywania zapasów gotówki NBU. Wcześniej podobny status otrzymały państwowe banki Oszczadbank i PrivatBank.

Artykuły powiązane