Ukraińskie linie lotnicze UIA przegrały wszystkie sądy z Ryanairem

Ukraińskie linie lotnicze UIA przegrały wszystkie sądy z Ryanairem
Minister infrastruktury Wołodymyr Omelian stwierdził, że Ukraińcy mogą spodziewać się nadejścia Ryanaira już w styczniu.

„Ukraine International Airways” przegrały wszystkie trzy procesy sądowe, związane z ustaleniami o wejściu na rynek ukraiński irlandzkich tanich linii lotniczych Ryanair, zawiadamia serwis UBR.

20 listopada 2017 roku Sąd Gospodarczy w Kijowie odrzucił pozew UIA do Ministerstwa Infrastruktury i spółki Ryanair, w którym zawarto wymóg uznania za nieważny listu intencyjnego, podpisanego przez ukraiński resort i europejskiego przewoźnika i opisującego warunki rozpoczęcia lotów z Kijowa, a także zwrócenia ukraińskim liniom lotniczym ponad 20 mln hrywien strat, których UIA rzekomo zaznały w wyniku sprzedaży biletów Ryanair.

Jednocześnie na tych kierunkach, na których rozpoczęły wstępną sprzedaż irlandzkie linie lotnicze, ani jeden nie pokrywał się z trasami UIA. Jednocześnie loty Kijów – Londyn i Kijów – Sztokholm linii lotniczych miały startować z różnych lotnisk. Potencjalne zagrożenie dla UIA mógł również stanowić zaplanowany przez linie lotnicze lot Kijów – Eindhoven w momencie, gdy ukraiński przewoźnik już latał z Kijowa do Amsterdamu, pisze CTS.

Drugi odrzucony przez ten sam sąd pozew UIA dotyczył uzgodnień między UIA, Ryanairem i lotniskiem Lwów. UIA domagały się od sądu uznania za nieważną umowy o obsłudze lotniskowej między lwowskim lotniskiem a europejskimi liniami lotniczymi, a także uznania za nieważną decyzji Ministerstwa Infrastruktury o podpisaniu tej umowy. Domagano się od lotniska Lwów udostępnienia kopii tej umowy. Zdaniem prawników UIA umowa o warunkach obsługi lotniskowej zawierała dyskryminujące przepisy, naruszające obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy i będące podstawą do uznania jej za nieważną.

W rzeczywistości między liniami lotniczymi a lotniskiem we Lwowie osiągnięto jedynie porozumienie w sprawie preferencyjnych warunków obsługi, umowa nie została jednak podpisana. Do tego okazało się, że ukraińskie linie lotnicze korzystają nawet na danym lotnisku z większych zniżek niż te, miały być przyznane spółce Ryanair. 13 grudnia roszczenia UIA zostały uznane za bezpodstawne.

Trzeci pozew ukraiński przewoźnik złożył przeciwko Ministerstwu Infrastruktury z żądaniem uznania za niezgodne z prawem działań resortu w zakresie podpisania umowy z Ryanairem z dnia 15 marca 2017 r., uwzględniającej warunki obsługi lotniskowej w Boryspolu. W tym roszczeniu UIA prosiły sąd o zobowiązanie MI do zaprzestania działań w zakresie uzyskiwania, promowania uzyskiwania i pomocy w uzyskiwaniu przez spółkę Ryanair korzyści (rabatów, ulg i innych) niedostępnych dla UIA.

Sąd uznał, że list intencyjny nie zawiera postanowień, które świadczyłyby o nabyciu, zmianie lub zawieszeniu praw obywatelskich i obowiązków przez Ministerstwo Infrastruktury lub spółkę Ryanair, a zatem jest transakcją w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i gospodarczego Ukrainy. Orzeczenie w tej sprawie Sąd Gospodarczych Kijowa przyjął 11 grudnia ubiegłego roku.

Tymczasem UIA uruchomiły pierwszy lot, na który cena biletów wyniosła mniej niż 600 hrywien.

Artykuły powiązane