Cudzoziemcy zainwestowali w rozwój Kijowa 840 mln dolarów

Cudzoziemcy zainwestowali w rozwój Kijowa 840 mln dolarów
Prezes przedsiębiorstwa komunalnego "Kijowska Agencja Inwestycyjna" Ołeh Mystiuk poinformował, że łączna kwota inwestycji zagranicznych w okresie od 2014 do 2017 roku wyniosła 2 mld dolarów.

Jak mówi, prywatni inwestorzy w większości przypadków wzięli na siebie koszty tworzenia obiektów infrastrukturalnych, przekazuje ProfiDOM.

Chodzi środki na budowę lokali mieszkalnych i infrastruktury społecznej. Przeznaczono na przykład 273 mln hrywien na kompleks sportowy, 174 mln hrywien na centrum medyczne na bazie szpitala miejskiego nr 14 oraz 79 mln hrywien na odbudowę szpitala nr 5.

Jak informuje wydanie, tylko w okresie od stycznia do września 2017 roku kwota tych inwestycji wyniosła 840 mln dolarów. Na ukraińską stolicę przypada lwia część zasobów inwestycyjnych państwa – około 60% bezpośrednich inwestycji zagranicznych i 30% całkowitej wartości wszystkich inwestycji kapitałowych w kraju.

Projekty przedsiębiorstwa komunalnego "KAI" cieszą się wsparciem takich międzynarodowych instytucji finansowych, jak IFC, EBOR i EBI.

Artykuły powiązane