Eksperci powiedzieli, jak poprawić ustawę "O walucie"

Eksperci powiedzieli, jak poprawić ustawę "O walucie"
Bankowcy, ekonomiści, przedstawiciele stowarzyszeń biznesowych i władz omówili możliwe kroki w celu zmiany prezydenckiego projektu ustawy "O walucie".

Przede wszystkim proponuje się wyraźne określenie zasad "swobody prowadzenia transakcji walutowych": ustalenie niewyczerpanej listy dozwolonych operacji oraz wykazu operacji, które nie będą licencjonowane, pisze "Ekonomiczna Prawda". 

Ponadto eksperci zgodzili się, że konieczne jest wyraźne zakazanie Narodowemu Bankowi Ukrainy nakładania ograniczeń na repatriację dywidend i inwestycji zagranicznych.

Trzecią kwestią jest usunięcie związku między wdrożeniem liberalizacji, a wdrożeniem BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – plan działania mający na celu przeciwdziałanie erozii podstawy opodatkowania i redukcji zysków z niego).
"W przypadku, gdy wymogi pozostają – określić, które ograniczenia nie mogą być zniesione bez BEPS" – czytamy w komunikacie.

W projekcie ustawy, zgodnie ze słowami Centrum, konieczne jest ograniczenie czasu trwania działań restrykcyjnych środków antykryzysowych. Proponowane jest rozszerzenie listy dozwolonych operacji w obcej walucie.

"Należy uwzględnić rozliczenia dotyczące papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych, przelewów walutowych między rachunkami w bankach, a także kupno-sprzedaż waluty przez internet" – czytamy w komunikacie. 

W dniu 19 marca projekt ustawy "O walucie" został złożony do Rady Najwyższej i określony przez prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę jako priorytetowy.

Artykuły powiązane