Ukraina szuka doradcy w sprawie toksycznych długów firmy „Odeśkyj pryportowyj zawod”

Ukraina szuka doradcy w sprawie toksycznych długów firmy „Odeśkyj pryportowyj zawod”
Prywatyzacja Publicznej Spółki Akcyjnej „Odeśkyj pryportowyj zawod” (OPZ) jest wstrzymywana przez jej toksyczne długi, dlatego obecnie trwają poszukiwania doradcy, który pomógłby rozwiązać ten problem.

Poinformował o tym pełniący obowiązki przewodniczącego Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy Witalij Trubarow.

„Samodzielnie nie znaleźliśmy rozwiązania problemu toksycznych długów”, – powiedział na antenie „Radio NW”.

„Wraz z Gabinetem Ministrów i stworzoną przez niego komisją ds. prywatyzacji z udziałem partnerów zagranicznych, poszukujemy doradcy, który pomoże nam znaleźć możliwość albo restrukturyzacji tego długu, albo jakiegoś sposobu pozbycia się go”, – powiedział Trubarow.

Warto dodać, że OPZ w 2017 roku dwukrotnie bezskutecznie wystawiano na aukcji prywatyzacyjnej. Brak zainteresowania OPZ jest związany między innymi z długiem zakładu sięgającym ponad 250 mln dolarów.

Południowy Sąd Miejski obwodu odeskiego postanowieniem z 6 marca 2017 roku uwzględnił wniosek Ostchem Holding Limited o uznawanie i udzielenie zezwolenia na przymusowe wykonanie na terenie Ukrainy częściowej arbitrażowej decyzji arbitrażu w Sztokholmie z 25 lipca 2016 w sprawie wypłacenia przez OPZ na rzecz Ostchem 193,26 mln dolarów podstawowego długu i 57,98 mln dolarów naliczonych odsetek. Ten werdykt następnie potwierdził Sąd Apelacyjny w Odessie.

W marcu Fundusz Mienia Państwowego zaktualizował listę największych obiektów podlegających prywatyzacji w roku bieżącym, pozostawiając na niej 99,567% udziałów w OPZ, i zaplanował ją na maj, pod warunkiem uzgodnienia konkursu przez rząd.

Artykuły powiązane