W Europie są zaniepokojeni wpływem na gospodarkę światową nowej polityki FED odnośnie bankowego kapitału

W Europie są zaniepokojeni wpływem na gospodarkę światową nowej polityki FED odnośnie bankowego kapitału
W EBC uważają, że nowe reformy mogą podważyć jeden z głównych kryteriów bezpieczeństwa finansowego, osiągniętego po światowym kryzysie.


W Europejskim Banku Centralnym dość poważnie są zaniepokojeni polityką Systemu Rezerwy Federalnej o zamiarze odstąpienia od istniejącej metody obliczeń limitów pożyczek każdego banku. Zamiast tego FED planuje ograniczyć ryzyko związane z konkretnymi firmami, powiedział wiceprezes EBC Vitor Constancio.

Jak donosi UBR powołując się na Bloomberg, w EBC obawiają się, że FED swoimi działaniami może podważyć jedno z głównych osiągnięć w podnoszeniu bezpieczeństwa banków po wystąpieniu światowego kryzysu finansowego. Chodzi o wprowadzenie wyjątków z tak zwanego współczynnika dźwigni finansowej, która pozwala na utrzymanie minimalnego poziomu kapitału dla wszystkich aktywów, który służy jako bufor bezpieczeństwa na wypadek gospodarczego szoku.
.
Szacuje się, że takie działania mogą uwolnić kapitał w wysokości 121 mld dolarów.

Przypomnijmy, że wcześniej System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych udzielił zgodny niektórym dużym bankom zmniejszyć ilość kapitału, który należy zachować na wypadek kryzysu finansowego. Według słów zastępcy przewodniczącego FED ds. Nadzoru nad Sektorem Bankowym Randala Quarlesa, zmiany pozwolą zmniejszyć ilość dokumentacji bankowej, a także zapewnią kontrolę nad stanem banków.

 

Artykuły powiązane