Produkt narodowy: Ukraina kupuje 22 razy więcej słoniny niż sprzedaje

Produkt narodowy: Ukraina kupuje 22 razy więcej słoniny niż sprzedaje
Coraz częściej produkt przywożony jest z Polski i Niemiec.

 

W okresie styczeń - maj 2018 roku Ukraina importowała 22,5 tys. ton słoniny. To o 57,3% więcej niż w analogicznym okresie roku 2017, świadczą dane Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy.

W wyrażeniu pieniężnym import słoniny wyniósł 14 mln dolarów. Głównymi eksporterami słoniny na Ukrainę zostały Polska i Niemcy. Polska wwiozła 5,9 tys. ton słoniny, Niemcy – 5,2 tys. ton. Eksport tłuszczu z Ukrainy w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2018 roku wyniósł zaledwie tonę produkcji. To o 22 razy mniej niż import.

Jak zaznacza wydanie „Obozrewatel”, zapadł się również ukraiński handel wieprzowiną: eksport drastycznie spadł, a import wzrósł sześciokrotnie. Coraz częściej Ukraina kupuje ten rodzaj mięsa w Holandii, skąd w ciągu pięciu miesięcy dostarczono produktów na sumę 2,2 mln dolarów. Spadek wskaźników "wieprzowych" wiąże się z tym, że ukraińscy rolnicy uważają hodowlę świń za niekorzystną – na uprawę jednego zwierzęcia trzeba kilku lat, a zysk ledwo pokrywa koszty. Deficyt krajowego mięsa pokrywany jest przez import.

Według danych Państwowej Służby Statystyki Ukrainy, pogłowie bydła na Ukrainie w 2017 roku wyniosło 3,63 mln sztuk, czyli o 1,5% mniej niż w 2016 roku. Przede wszystkim spadło pogłowie trzody chlewnej – o 8,2%, do 6,12 mln sztuk. Pogłowie owiec i kóz wzrosło o 0,1% do 1,32 mln sztuk, drobiu – o 1,7%, do 205,1 mln sztuk. Od początku 2018 roku również obserwuje się zmniejszenie trzody chlewnej – o 6,3%.

Artykuły powiązane