Ogłoszono międzynarodowy przetarg na przebudowę Placu Dworcowego we Lwowie

Ogłoszono międzynarodowy przetarg na przebudowę Placu Dworcowego we Lwowie
Przedsiębiorstwo "Lwiwawtodor" ogłosiło międzynarodowy przetarg na przebudowę placu przed kolejowym Dworcem Głównym we Lwowie.

 

Informacje o przetargu opublikowano na stronie internetowej elektronicznych zamówień publicznych ProZorro.

Termin wykonania wszystkich prac budowlanych i remontowych wynosi 18 miesięcy. Rozpoczęcie prac na placu dworcowym planowane jest we wrześniu. Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia prac w terminie do 31 maja 2020 roku. Przewidywany koszt prac wynosi 167,6 mln hrywien.

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac. W szczególności, chodzi o układanie torów tramwajowych i sieci kanalizacyjnych.

Przetarg jest otwarty dla międzynarodowych ofert.

W pierwszym etapie prac należy zdemontować pokrycie drogowe i chodnikowe, przystanki komunikacji miejskiej, znaki drogowe i usunąć drzewa.

Następnie rozpoczną się prace nad ułożeniem chodników i wybrukowanie pasm pomiędzy torami tramwajowymi. Także w pobliżu jezdni zastąpione zostanie oświetlenie i przeprowadzone zagospodarowanie terenu. W szczególności, wymienione zostaną stare fontanny naprzeciwko budynku Dworca Kolejowego i przeprowadzone zazielenienie terenu.

Zgodnie z warunkami przetargu na placu dworcowym mają rosnąć platany, brzozy, dęby, jabłonie i wiśnie japońskie.

Zakończenie terminu składania ofert 2 sierpnia 2018 r.

Osobnym projektem inwestycyjnym będzie budowa parkingu, który zapowiedziano 5 kwietnia w projekcie przebudowy Placu Dworcowego.

Artykuły powiązane