Pierwsze konkursy małej prywatyzacji mogą rozpocząć się w przyszłym tygodniu - Gabinet Ministrów Ukrainy

Pierwsze konkursy małej prywatyzacji mogą rozpocząć się w przyszłym tygodniu - Gabinet Ministrów Ukrainy
Fundusz Mienia Państwowego Ukrainy (FMPU) w tym tygodniu podpisze umowy z autoryzowanymi elektronicznymi platformami transakcyjnymi i już w przyszłym tygodniu będzie mógł rozpocząć pierwsze konkursy sprzedaży obiektów małej prywatyzacji.

 

Napisał o tym na Facebooku napisał minister Gabinetu Ministrów Ukrainy Ołeksandr Sajenko.

"Planujemy, że już w tym tygodniu FMPU podpisze umowy z autoryzowanymi elektronicznymi platformami transakcyjnymi i już w przyszłym tygodniu będziemy mogli rozpocząć pierwsze konkursy sprzedaży. Naszym zadaniem jest przeprowadzić prywatyzację sprawnie, przejrzyście, z maksymalnym wynikiem ekonomicznym dla przedsiębiorstw" - podkreślił minister.

Dodał, że 9 lipca spotkał się z kierownictwem Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu oraz FMPU w związku z jak najszybszym uruchomieniem małej prywatyzacji.

"Dziś (9 lipca - przyp.red.) rano spotkałem się z zastępcą szefa Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Maksymem Nefiodowem i p. o. przewodniczącego FMPU Witalijem Trubarowem w sprawie jak najszybszego uruchomienia procesu małej prywatyzacji. Ostatecznie umówiliśmy się, że wszystkie sporne kwestie, o których wcześniej poinformował FMPU, zostaną szybko rozwiązane" - napisał Sajenko.

Minister poinformował, że Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy wraz z Krajową Komisją Papierów Wartościowych i Rynku Papierów Wartościowych opracuje warunki sprzedaży pakietów akcji spółek publicznych, potwierdzi szczegóły i dodatkowe warunki przeprowadzenia aukcji elektronicznych, i "szybko przedstawi te zmiany na posiedzeniu rządu". Będzie również przygotowane wyjaśnienie dotyczące wprowadzenia informacji o warunkach aukcji elektronicznych i wyjaśnione pytanie o wprowadzeniu opłat gwarancyjnych.

Według Sajenko, 16 lipca odbędzie się posiedzenie międzyresortowej grupy roboczej ds. prywatyzacji, na którym będzie rozpatrywane dodatkowo stan wdrażania małej prywatyzacji, a także przygotowanie do wielkiej prywatyzacji. 11 lipca odbędzie się otwarte spotkanie z inwestycyjnymi firmami - potencjalnymi uczestnikami ogłoszonego konkursu na doradców w przygotowaniu obiektów do prywatyzacji.

Artykuły powiązane