Ukraina zmniejszyła rezerwy walutowe

Ukraina zmniejszyła rezerwy walutowe
Według stanu na 1 sierpnia bieżącego roku międzynarodowe rezerwy Ukrainy wyniosły 17,7 mld dolarów. Tym sposobem, przez lipiec rezerwy spadły o 1,3%.

 

Według danych opublikowanych przez Narodowy Bank Ukrainy (NBU), zmniejszenie rezerw nastąpiło w pierwszej kolejności w związku z dokonywaniem płatności na obsługę długu w walutach obcych.

"Na obsługę i spłatę państwowego i gwarantowanego długu publicznego w walutach obcych (z wyjątkiem płatności na rzecz MFW) zostało przeznaczone 321,5 mln dolarów. W szczególności 231,6 mln dolarów na obsługę i spłatę obligacji nominowanych w walucie obcej" – czytamy w komunikacie regulatora.

Również na ilość rezerw wpłynęły interwencje Narodowego Banku na międzybankowym rynku walutowym związaną z czerwcową przewagą popytu na walutę nad jej podażą. Natomiast w lipcu bank musiał uciekać się do zrównoważania nadmiernych wahań kursu wymiany i wychodzenia na rynek międzybankowy. Za miesiąc sprzedaż waluty netto wyniosła 644 mln dolarów.

W szczególności, w pierwszej połowie lipca Narodowy Bank kupił 99 mln dolarów poprzez interwencje dotyczące wyboru najlepszej ceny. W drugiej połowie przyspieszył sprzedaż walut obcych w celu zapobiegania nadmiernej zmienności kursu – w wyniku czego sprzedano 163,3 mln dolarów, w tym poprzez interwencje dotyczące wyboru najlepszej ceny - 135,2 mln dolarów a podczas aukcji - 281 mln dolarów.

W tym samym czasie głównym źródłem uzupełnienia rezerw w lipcu były wpływy na rzecz rządu od obligacji rządowych denominowanych w walutach obcych w kwocie 130,9 mln i dolarów i 60,5 mln euro.

Ponadto, na poziom rezerw wpłynęły wyceny instrumentów finansowych (zmiana wartości rynkowej, kursu dolara do innych walut i bankowych metali) na kwotę 459 mln dolarów.

W sumie, według stanu na 1 sierpnia 2018 ilość rezerw międzynarodowych obejmuje 3,0 miesiąca przyszłego importu. W tym samym czasie, miesiąc temu (w lipcu) wskaźnik ten wynosił jeszcze 3,2 miesiąca importu.

Jak wiadomo, w 2018 roku Ukrainę czeka spłata zobowiązań wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego zaplanowana w wysokości 43,7 mld dolarów, wobec Międzynarodowego Bankiem Odbudowy i Rozwoju - 8,3 mld dolarów, a wobec Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - 3,8 mld dolarów.

Artykuły powiązane