Ukraińcy będą rzadziej jeździć na saksy do Polski - NBU

Ukraińcy będą rzadziej jeździć na saksy do Polski - NBU
Narodowy Bank Ukrainy przewiduje zmniejszenie migracji zarobkowej do Polski.

 

Narodowy Bank Ukrainy (NBU) spodziewa się spadku intensywności migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski. Można się o tym dowiedzieć z „Raportu inflacyjnego” za październik 2018 roku.

Jak informuje służba prasowa NBU, regulator podkreśla, że Ukraińcy będą rzadziej jeździć do pracy w Polsce w związku z perspektywą spowolnienia wzrostu gospodarczego w naszym kraju. Według prognoz międzynarodowego rynku walutowego PKB w Polsce spowolni do 3,5% w 2019 r. i 2,8% w średniej perspektywie.

Na zmniejszenie migracji zarobkowej Ukraińców do naszego kraju może również wpłynąć spadek tempa tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu zatrudnienia. Wśród innych czynników NBU wskazuje na powściągliwość polskich pracodawców w pozyskiwaniu do pracy pracowników z Ukrainy na otwarte oferty.

"W tym samym czasie ryzyko wzmocnienia procesów migracji pozostanie znaczącym ze względu na wzrost zainteresowania Ukraińców w zatrudnieniu w innych krajach za granicą. W szczególności świadczą o tym dane z wyszukiwarki Google - od drugiej połowy 2017 roku wzrosła liczba zapytań na poszukiwanie pracy w Republice Czeskiej. Ponadto, w wielu krajach europejskich ogłoszono plany uproszczenia procedury zatrudnienia cudzoziemców" - napisano w komentarzu NBU.

Jak informowała wcześniej Rzeczpospolita, w ciągu ostatnich trzech lat napływ siły roboczej z Ukrainy do Polski zmniejszył się o 7%. Ponadto, otwarcie rynku pracy w Niemczech dla pracowników z UE również może zatrzymać napływ siły roboczej z Ukrainy do Polski. Gazeta prognozuje, że do 59% Ukraińców pracujących w Polsce, może wyjechać do Niemiec.

Według danych Eurostatu za rok 2017 Ukraińcy otrzymali najwięcej zezwoleń na pobyt na terenie krajów UE - ponad 660 tys. W sumie Ukraińcy otrzymali około 21% wszystkich zezwoleń na pobyt wydawanych w krajach Unii Europejskiej w 2017 roku.

Najwięcej zezwoleń Ukraińcom wydała Polska - około 585 tys. (88%). Kolejnymi krajami pod względem liczby wydanych pozwoleń dla Ukraińców wśród krajów UE są Czechy, Węgry, Słowacja i Dania.

Artykuły powiązane