Koleje Ukraińskie stały się prywatną spółką akcyjną

Koleje Ukraińskie stały się prywatną spółką akcyjną
Gabinet Ministrów Ukrainy podjął decyzję o zmianie rodzaju spółki akcyjnej Ukrzaliznycia z publicznej na prywatną.

 

„31 października 2018 r. Gabinet Ministrów Ukrainy podjął decyzję o zmianie rodzaju spółki akcyjnej Ukrzaliznycia z publicznej na prywatną, zmienić jej nazwę na spółka akcyjna Koleje Ukraińskie i o przedstawieniu statutu Ukrzaliznyci w nowej wersji. Jest to spowodowane koniecznością doprowadzenia statutu Ukrzaliznyci do zgodności ze zmianami w ustawodawstwie, regulującymi działalność spółek akcyjnych” - czytamy w komunikacie firmy.

Typ spółki akcyjnej „prywatna” w żaden sposób nie zmienia formy własności państwowej Ukrzaliznyci, podkreślają w firmie.

„Ze zmianą statusu prawnego Ukrzaliznyci ze spółki publicznej na prywatną 100% udziałów nadal należy do państwa i zakazane jest ich wywłaszczenie. Mieliśmy sytuację, kiedy formalnie spółka akcyjna miała oznaki prywatnego, a widniała w rejestrze państwowym, jak publiczne. Obecnie niezgodność ta została wyeliminowana” - powiedział p. o. prezesa zarządu Ukrzaliznyci Jewhen Krawcow.

Według szefa Ukrzaliznyci, wraz ze zmianą rodzaju spółki akcyjnej będzie mogła ona wykorzystywać bardziej uproszczone podejście do regulacji, która odpowiada rzeczywistemu typowi spółki akcyjnej.

„Taka spójność zwiększy zaufanie inwestorów i pozwoli zbudować jasne korporacyjne zarządzanie firmą” - uważa Krawcow.

Należy zaznaczyć, że z dniem 1 stycznia 2018 roku na Ukrainie zaczęły obowiązywać zmiany w ustawie „O spółkach akcyjnych”, zgodnie z którymi publiczną spółką akcyjną powinna się nazywać spółka akcyjna, w stosunku do której dokonano oferty publicznej i/lub któreej akcje są dopuszczone do obrotu na giełdzie papierów wartościowych w części włączenia do rejestru giełdowego.

Ukrzaliznycia od czasu istnienia w formie prawnej spółki akcyjnej nie dokonywała oferty publicznej akcji, a jej akcje nie znajdowały się i nie znajdują się na liście papierów wartościowych, dopuszczonych do obrotu.

Artykuły powiązane