Wzrosła liczba banków zagranicznych na Ukrainie

Wzrosła liczba banków zagranicznych na Ukrainie
Liczba banków z kapitałem zagranicznym na Ukrainie wzrosła z 40 do 41, przy czym tych ze 100-procentowym udziałem kapitału zagranicznego powiększyła się z 23 do 24.

 

Podkreślono, że te wskaźniki w sprawozdaniach NBU nie były aktualizowane od 1 lipca, informuje FinClub.

„Według stanu na 1 października liczba banków ze 100% udziałem kapitału zagranicznego wzrosła do 24 w wyniku zakończenia procedury wykupu przez większościowego udziałowca publicznej spółki akcyjnej »Ukrsocbank« akcji od udziałowców mniejszościowych (procedura squeeze-out). Po odkupieniu akcji udział ABH Holdings S. A. (Luksemburg) w »Ukrsocbanku« wzrósł z 99,9104% do 100%” - poinformowało biuro prasowe NBU.

Łączna liczba banków z kapitałem zagranicznym wzrosła do 41 w wyniku zakupu 30 sierpnia przez firmę responAbility Participations AG 40,45% akcji publicznej spółki akcyjnej "Komercyjny Bank Akcyjny Lwów” od akcjonariusza banku — spółki z o.o. "New Progress Holding” (Ukraina).

„Komercyjny Bank Akcyjny Lwów stał się bankiem z udziałem kapitału zagranicznego” - poinformowało biuro prasowe NBU.

W NBU podkreślono, że komitet Narodowego Banku Ukrainy do spraw nadzoru i regulacji działalności banków i nadzoru systemów płatności 23.06.2018 przyjął decyzję o zezwoleniu firmie responAbility Participations AG na nabycie znacznego udziału w „Komercyjnym Banku Akcyjnym Lwów”.

W styczniu 2016 roku ABH Holdings S. A. (ABHH, pośrednio posiada 100% udziałów Alfa-Banku, Kijów) i UniCredit Group ogłosiły podpisanie umowy o przekazaniu 99,8% akcji „Ukrsocbanku" w zamian za mniejszościowe udziały w ABHH w wysokości 9,9%.

Artykuły powiązane