Udział UE w wymianie handlowej Ukrainy osiągnął 42%

Udział UE w wymianie handlowej Ukrainy osiągnął 42%
Unia Europejska od roku 2016 zwiększyła inwestycje i handel z Ukrainą w ramach strefy wolnego handlu.

 

Czytamy o tym w raporcie Komisji Europejskiej, przekazuje „Dzerkało Tyżnia”.

Za główne osiągnięcie w handlu z Ukrainą w UE wskazuje się zniesienie zakazu eksportu drewna, a także wdrożenie systemu elektronicznych zamówień publicznych, który powinien zwiększyć skuteczność i zmniejszyć korupcję.

W 2017 roku udział UE w ogólnym handlu wynosił 42%. Dwustronny handel znacznie wzrósł. Eksport UE na Ukrainę wzrósł o 22%, a import z Ukrainy - o 27%. Po kryzysie gospodarczym lat 2014-2015 przyczyniło się to w dużej mierze do stabilizacji sytuacji w kraju.

Poziom preferencji handlowych dla Ukrainy odnośnie importu do UE wynosił 87% w 2017 roku. Przy tym zaznacza się, że import produktów rolnych z Ukrainy wzrósł trzykrotnie.

W latach 2015-2016 eksport usług z UE na Ukrainę zwiększył się o 9%, a import zmniejszył się o 2%. W 2016 roku bezpośrednie inwestycje zagraniczne UE na Ukrainę pozostawały na niskim poziomie.

Głęboka i kompleksowa strefa wolnego handlu między Ukrainą i Unią Europejską zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2016 i weszła w życie 1 września 2017. Jest ona jednym z głównych katalizatorów otwarcia rynków i tworzenia warunków korzystnych dla handlu i inwestycji.

Oprócz Ukrainy strefa wolnego handlu z UE działa także z Mołdawią i Gruzją. Przewiduje ona stopniowe zbliżanie ustawodawstwa tych państw do standardów UE.

Artykuły powiązane