UE wezwała Ukrainę do zniesienia moratorium na eksport surowca drzewnego

UE wezwała Ukrainę do zniesienia moratorium na eksport surowca drzewnego
Unia Europejska po raz kolejny wezwała Ukrainę do zniesienia moratorium na eksport surowca drzewnego.

 

Czytamy o tym we wspólnym oświadczeniu na podstawie wyników 5. posiedzenia Rady UE — Ukraina, które w poniedziałek odbyło się w Brukseli, przekazuje „Europejska Prawda”.

„UE wezwała Ukrainę do walki z ukrytymi interesami, aby poprawić klimat handlowy i inwestycyjny oraz szybko wyeliminować bariery handlowe, takie jak moratorium na eksport surowca drzewnego” - czytamy w oświadczeniu.

Zarząd stowarzyszenia z radością przyjął wzrost dwustronnego handlu i zgodził się z koniecznością zwrócenia szczególnej uwagi na skuteczną i terminową realizację postanowień umowy o wolnym handlu i rozwiązywanie technicznych barier handlowych, w tym w zakresie procedur celnych, przepisów technicznych, wymagań sanitarnych i fitosanitarnych, a także reformy systemu bezpieczeństwa żywności, systemu zamówień publicznych i ochrony praw własności intelektualnej.

„Strona ukraińska potwierdziła swoje zobowiązania w sprawie reformy systemu regulacji technicznej, w szczególności, potrzeby przyspieszenia przyjęcia sektorowego prawodawstwa, w tym w zakresie nadzoru rynkowego” - podkreślono w oświadczeniu.

Przypomnijmy, że UE wyniósł kwestie drewna okrągłego poza ramy nowej umowy o czwartym programie pomocy makrofinansowej w wysokości 1 mld euro. Ta sprawa będzie rozpatrywana w specjalnie utworzonym arbitrażu.

Artykuły powiązane