Ukraina ograniczy wydawanie zezwoleń na samochodowe przewozy towarowe do Polski w roku 2019

Ukraina ograniczy wydawanie zezwoleń na samochodowe przewozy towarowe do Polski w roku 2019
Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy postanowiło wprowadzić ograniczenia w sprawie sporządzania i udzielania zezwoleń na samochodowe przewozy towarowe do Polski w 2019 roku, a także terminów ich zwrotu w wyniku ich deficytu w bieżącym roku i niewystarczającej ilości na następny.

 

"Do końca 2019 roku wszystkie uprawnienia Rzeczypospolitej Polskiej będą sporządzane co miesiąc w równych częściach od ogólnej ilości tylko w ośmiu punktach wydawania zezwoleń »Boryspol«, »Winnica«", »Hołoby«, »Kowel«, »Lwów«, »Chmielnicki«, »Użhorod« i »Korosteń« - cytuje zastępcę ministra infrastruktury Jurija Ławreniuka strona internetowa ministerstwa, przekazuje Interfax-Ukraina.

Ponadto, Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało się zmienić okres zwrotu blankietów zezwoleń, skracając go z 90 do 30 dni, szczególnie dla krajów, których limity są niewystarczające do systematycznej pracy ukraińskich przewoźników.

W Ministerstwie Infrastruktury wskazano na wysoki procent wykorzystania zezwoleń na międzynarodowe przewozy samochodowe towarów na terytorium Austrii, Azerbejdżanu, Belgii, Białorusi, Gruzji, Włoch, Kazachstanu, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rumunii, Węgier, Litwy, Francji, a także uprawnień Organizacji Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego (BSEC) oraz TRACECA podkreślając: limit uprawnień dla powyższych krajów jest niewystarczający do systematycznej pracy ukraińskich przewoźników do końca roku.

Jak zaznaczył J. Ławreniuk, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia właściwego dojazdu przewoźników na terytorium krajów, których uprawnienia mają ograniczone roczne limity oraz uwzględniając niewystarczające pozostałe uprawnienia na 2018 rok, postanowiono wprowadzić ograniczenia czasowego charakteru w odniesieniu do uprawnień dodatkowych limitów na 2019 rok w 18 krajach, zaliczając BSEC do Rumunii i TRACECA do Rumunii i Turcji.
Wprowadzone zostały czasowe ograniczenia na wydawanie zezwoleń dodatkowych limitów na 2019 rok dla Austrii (wszystkie rodzaje), Azerbejdżanu (wszystkie rodzaje Euro 3 i wyższe), Belgii (uniwersalny Euro 3 i wyższe), Białorusi (dwustronne i tranzytowe Euro 2 i wyżej), Gruzji (wielokrotne o masie całkowitej ponad 10 ton), Włoch (uniwersalny Euro-3, uniwersalny Euro-5, uniwersalny Euro-6), Kazachstanu (tranzytowe), Łotwy (uniwersalne Euro 3 i wyższe o masie całkowitej ponad 10 ton), Holandii (wielokrotne o masie całkowitej ponad 10 ton), Niemiec (uniwersalne, S i U), Norwegii (uniwersalne Euro 3 i wyższe), Polski (wszystkie rodzaje), Rumunii (uniwersalne, do/z krajów trzecich kategorii Euro-3 i powyżej, o masie całkowitej ponad 10 ton), Słowacji (dwustronne Euro 3 i wyższe o masie całkowitej ponad 10 ton), Uzbekistanu (do/z krajów trzecich DZ Euro 3 i wyższe o masie całkowitej ponad 10 ton), Francji (uniwersalne Euro-3 i wielokrotne - o masie całkowitej ponad 10 ton), Węgier (dwustronny i tranzytowy "Euro-3 bezpieczny", o masie całkowitej ponad 10 ton), a także na uprawnienia BSEC do Rumunii lub tranzytem przez jej terytorium i na zezwolenia TRACECA do Rumunii lub Turcji na auto klasy Euro 3 i wyższe o masie całkowitej powyżej 10 ton.

Ponadto, z Francją i Holandią na 2019 rok dokonano obopólnej wymiany wielokrotnymi uprawnieniami i postanowiono realizować sporządzanie wielokrotnych zezwoleń przewoźnikom, którzy dokonają największej liczby tranzytów własnymi środkami transportu do wskazanych państw.

W ministerstwie również przypomniano, że od 1 stycznia 2019 r. wydawanie i ewidencja zezwoleń na podróż na terytorium państw obcych podczas wykonywania przewozu pasażerów i ładunków transportem samochodowym w ruchu międzynarodowym będzie odbywać się z wykorzystaniem kodów kreskowych.

Ministerstwo Infrastruktury planuje przenieść wydawanie zezwoleń na przewozy samochodowe do internetu od 2019 roku.

Europejskie Stowarzyszenie Biznesu informuje o konieczności zwiększenia liczby zezwoleń na przewozy samochodowe przez polską granicę o jedną czwartą.

Na początku października 2018 roku Ukraina i Polska porozumiały się w sprawie wstępnej wymiany 160 tys. zezwoleń na przewozy w 2019 roku. Wcześniej strona polska poinformowała o wykorzystaniu przez ukraińskich przewoźników 105 tys. pozwoleń w ciągu ośmiu miesięcy w 2018 roku, podczas gdy według Państwowej Służby Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Transportu, w tym okresie sporządzono, wydano, zwrócono i zniszczono 155 tys. blankietów zezwoleń.

Jak informowaliśmy, Polska udzieliła Ukrainie dodatkowo 3000 dostawczych i 1000 dwustronnych zezwoleń na przewozy.

Artykuły powiązane