Eksperci: Modele ekonomiczne nie zapowiadają recesji na świecie w najbliższym roku

Eksperci: Modele ekonomiczne nie zapowiadają recesji na świecie w najbliższym roku
Obawy inwestorów odnośnie perspektyw recesji w krajach rozwiniętych zwiększają się, jednak wiele modeli ekonomicznych nie wskazuje na prawdopodobieństwo takiego rozwoju wydarzeń.

 

Ekonomiści UBS Securities zbadali 120 przypadków recesji w 40 państwach w ciągu ostatnich 40 lat, aby zrozumieć, jak zachowują się gospodarki do wystąpienia recesji, na przykład, co się dzieje z prywatnymi wydatkami, kosztami mieszkań, kredytowaniem bankowym, importem, wydajnością i zatrudnieniem.

„Doszliśmy do wniosku, że w wielu kierunkach zachowanie się danych w ciągu ostatnich czterech kwartałach w USA, strefie euro i Japonii zupełnie nie pasują do żadnej z recesji, które miały miejsce od 1980 roku” – czytamy w raporcie UBS.

Na przykład, wzrost wydajności pracy i wydatków konsumpcyjnych, jak zwykle, spowalnia przed początkiem recesji. W USA oba te wskaźniki teraz przyspieszają. Wydatki Amerykanów z uwzględnieniem inflacji wzrosły w październiku o 2,9% w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej. To powyżej średniego wzrostu o 2,4% w ciągu ostatnich czterech lat. Tempa wzrostu wydajności pracy w drugim i trzecim kwartale były jednymi z najlepszych w ramach ostatniego cyklu koniunkturalnego.

W Japonii zauważalny jest wysoki poziom zatrudnienia, a inwestycje w strefie euro rosną, co również nie jest charakterystyczne dla przedrecesyjnego okresu.

W tych państwach, w których istnieją oznaki ewentualnego spadku, są ku temu konkretne przyczyny. W szczególności, we Włoszech to konfrontacja rządu z Unią Europejską z powodu budżetu, co wystraszyło inwestorów i podniosło koszty kredytów państwowych. Bank Anglii ostrzegł, że chaotyczny odpływ biznesu z Wielkiej Brytanii w przypadku wyjścia kraju z Unii Europejskiej bez umowy może spowodować spadek PKB w 2019 roku.

Ekonomiści z J. P. Morgan doszli do podobnych wniosków dotyczących perspektyw wzrostu gospodarki światowej. Stworzyli kilka systemów ostrzegania o zbliżającej się recesji. Jeden z nich, który bierze pod uwagę tylko wskaźniki statystyczne, ocenia prawdopodobieństwo recesji w USA w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy na poziomie 21% – poniżej poziomów, które miały miejsce w 2016 roku. Wskaźnik, do którego obliczenia włączono zachowanie się rynku finansowego (zmiany notowań akcji i rentowności długoterminowych obligacji skarbowych), przewiduje prawdopodobieństwo recesji na poziomie 36%.

Artykuły powiązane