Polacy zbudują w Czernihowie nowoczesny zakład zajmujący się przetwarzaniem odpadów

Polacy zbudują w Czernihowie nowoczesny zakład zajmujący się przetwarzaniem odpadów
Zaproponowany przez stronę polską i już przyjęty przez burmistrza Czernihowa wariant budowy zakładu zajmującego się przetwarzaniem odpadów nie przewiduje ani spalania, ani sortowania śmieci.

„Strona polska proponuje nowoczesną technologię przetwarzania odpadów, która jest całkowicie nietoksyczna, nie przewiduje spalania i wstępnego sortowania śmieci. Dlatego nie będziemy musieli inwestować w instalację dodatkowych kontenerów”, – powiedział mer Czernihowa Władysław Atroszenko.

Jak przekazuje Ukrinform, z technologią przetwarzania odpadów dziennikarzy zapoznał jeden z inwestorów, prezes zarządu firmy H. Cegielski-Poznań S. A. Wojciech Więcławek.

Powiedział on, że rozdrobnione odpady będą umieszczane w swego rodzaju próżniowym „termosie”, gdzie będą poddawane działaniu pary o temperaturze 120 stopni Celsjusza. Wskutek tego śmieci stracą nieprzyjemny zapach oraz do 60% wody, a także objętość. W innym zakładzie zostaną posortowane (np. żelazo zostanie wyodrębnione za pomocą magnesu), a następnie przetworzone na 8 różnych substancji w celu recyklingu. Końcową biomasę będzie można wykorzystać jako paliwo lub w rolnictwie itp. Nietoksyczne pozostałości (kamienie i inne) będą stanowić 5-8% i będą utylizowane oddzielnie.

Atroszenko dodał, że technologia ta została opatentowana i zrealizowana w 2-3 projektach, w tym w Poznaniu.

Mer dodał, że w przypadku, gdy radni Rady Miasta zgodzą się na budowę zakładu zajmującego się przetwarzaniem odpadów, polscy partnerzy podpiszą umowę, w której zostanie określona stała roczna opłata za przetwarzanie śmieci. Kwota ta będzie wydzialana z budżetu miasta, dlatego mer Czernihowa obiecał nie podnosić taryfy na utylizację odpadów.

Według wstępnych obliczeń maksymalna wartość proponowanego zakładu przetwarzania odpadów wyniesie 35 mln euro. Czernihów będzie spłacał tę kwotę przez 10 lat. Następnie przedsiębiorstwo stanie się własnością miasta.

Członkowie delegacji z województwa wielkopolskiego, która przyjechała do Czernihowa, by zaprezentować projekt, wraz z burmistrzem obejrzała proponowane grunty, na których mógłby powstać zakład, a teraz omawia się kwestię jego lokalizacji..

Artykuły powiązane