NBU zmniejszył limit płatności gotówkowych do 50 tysięcy hrywien

NBU zmniejszył limit płatności gotówkowych do 50 tysięcy hrywien
Narodowy Bank Ukrainy ogłasza zmniejszenie od 4 stycznia limitu płatności gotówkowych z udziałem osób fizycznych ze 150 tysięcy do 50 tysięcy hrywien.

Napisano o tym w postanowieniu zarządu NBU nr 407, przekazuje służba prasowa regulatora.

W postanowieniu ustalono limit płatności gotówkowych między osobą fizyczną a firmą w ciągu jednego dnia, a także limit takich płatności między osobami fizycznymi na podstawie umów kupna i sprzedaży, podlegających poświadczeniu notarialnemu, w wysokości 50 tysięcy hrywien.

Osoby fizyczne mają prawo wykonywać płatności na kwotę nieprzekraczającą 50 tysięcy hrywien drogą przelewu środków z rachunku bieżącego na rachunek bieżący, wpłaty i/lub przelewu środków na rachunki bieżące (w tym do depozytu notariusza na oddzielny rachunek bieżący w walucie krajowej).

Płatności bezgotówkowe mogą być dokonywane bez żadnych ograniczeń, a banki są zobowiązane do zapewnienia w całości bezgotówkowych przelewów na życzenie klienta.

Jednocześnie graniczna kwota płatności gotówkowych między przedsiębiorstwami (przedsiębiorcami) w ciągu jednego dnia pozostaje niezmieniona i wynosi 10 tysięcy hrywien.

„Narodowy Bank podkreśla, że ustalenie górnego limitu płatności gotówkowych na poziomie 50 tysięcy hrywien nie sprawi obywatelom problemów i nie będzie przeszkadzać w codziennych zakupach ludności, ponieważ będzie dotyczyć tylko dużych zakupów”, – napisano w komunikacie.

„Decyzja Narodowego Banku w tej sprawie w pełni odpowiada międzynarodowemu doświadczeniu – wiele państw europejskich (Francja, Belgia, Portugalia, Włochy, Hiszpania, Grecja) ustaliło limity płatności gotówkowych, a inne kraje również planują wprowadzić podobne normy”, – informuje NBU.

Kontrola nad przestrzeganiem porządku przeprowadzania płatności gotówkowych za towary (usługi) na podstawie Kodeksu podatkowego będzie sprawowana przez organy Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy.

„Ustalenie górnego limitu płatności gotówkowych z udziałem osób fizycznych na poziomie 50 tysięcy hrywien przyczyni się do zapewnienia stabilnych wpływów środków pieniężnych do systemu bankowego i przyspieszenia jego obiegu, zawężenia zakresu stosowania środków pieniężnych i przyspieszenia rozwoju segmentu bezgotówkowego”, – napisano w komunikacie.

Zauważa się również, że Kompleksowy Program Rozwoju Sektora Finansowego Ukrainy do 2020 roku przewiduje stopniowe zmniejszenie poziomu gotówki w gospodarce (stosunek podaży pieniężnej do PKB) w 2020 r. do 12% (w 2014 roku wskaźnik ten wynosił 18,1%, a na podstawie wyników 2015 roku zmniejszył się do 14,6%).

Artykuły powiązane