Ukraina przedłuży o rok tranzyt rosyjskiego gazu i trzykrotnie zwiększy jego wielkość

Ukraina przedłuży o rok tranzyt rosyjskiego gazu i trzykrotnie zwiększy jego wielkość
Publiczna spółka akcyjna „Ukrtranshaz” uzyskała od swojego jedynego akcjonariusza w postaci narodowej spółki akcyjnej „Naftohaz Ukrainy” zezwolenie na przedłużenie o rok umowy na transport rosyjskiego gazu z prywatną spółką akcyjną z inwestycjami zagranicznymi „Haztranzyt”. Dodatkowa umowa przewiduje zwiększenie wielkości tranzytu z 6,57 mln m³ do 20,5 mln m³.

Informację o przedłużeniu umowy umieszczono na stronie internetowej publicznej spółki akcyjnej „Ukrtranshaz”.

„Publiczna spółka akcyjna »Ukrtranshaz« 30 grudnia 2016 roku otrzymała od jedynego akcjonariusza, spółki akcyjnej »Narodowa Spółka Akcyjna Naftohaz Ukrainy«, decyzję Zgromadzenia Ogólnego akcjonariuszy nr 78 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia i udzielenia zgody na dokonanie czynności prawnych, którymi jest zainteresowana”, – napisano w komunikacie.

W opublikowanym dokumencie wskazuje się między innymi, że dodatkowe porozumienie do umowy odnośnie transportu gazu ziemnego przez rurociągi magistralne Ukrainy przewiduje wzrost wielkości tranzytu gazu ziemnego.

Planuje się transportować 20,5 mln m³ gazu ziemnego. Koszt transportu wyniesie 15,131 mln hrywien.

Dla porównania, zgodnie z główną umową od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku przewidywano tranzyt w wielkości 6,57 mln m³ o wartości 4,849 mln hrywien.

Zgodnie z dodatkową umową publiczna spółka akcyjna „Ukrtranshaz” zobowiązuje się świadczyć usługi w zakresie transportu przez gazociągi magistralne klienta w postaci „Haztranzytu” z punktów odbioru i przekazywania gazu do stacji kompresorowych w miejscowości Tarutyne.

Taryfy, według których będą świadczone usługi, zgodnie z Ustawą Ukrainy „O rynku gazu ziemnego” są ustalane przez Narodową Komisję ds. Państwowej Regulacji w Sektorze Energetyki i Usług Komunalnych.

Według informacji mediów wśród założycieli prywatnej spółki akcyjnej z inwestycjami zagranicznymi „Haztranzyt” znajdują się rosyjskie spółki „Gazprom” i „Turusgaz”, a także narodowa spółka akcyjna „Naftohaz Ukrainy”.

Artykuły powiązane