Zmienił się przewodniczący Warszawskiej Giełdy Papierów wartościowych

Zmienił się przewodniczący Warszawskiej Giełdy Papierów wartościowych
Akcjonariusze warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2017 r. zwolnili ze stanowiska szefa giełdy Małgorzatę Zaleską, wybierając na jej miejsce Rafała Antczaka.

Jak poinformowano na stronie internetowej GPW, spotkanie zainicjował największy akcjonariusz giełdy – Ministerstwo Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej (które posiada 35% akcji GPW).

Powołanie R. Antczaka musi zatwierdzić Komisja Nadzoru Finansowego.

Według danych GPW, R. Antczak ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w polskich i międzynarodowych firmach. Od października 2008 roku wchodzi w skład rady dyrektorów Deloitte Consulting S. A. (Warszawa), gdzie jest odpowiedzialny za badania sytuacji makro - i mikroekonomicznej, a także doradztwo strategiczne.

M. Zaleska przewodniczyła GPW tylko przez rok. Zastąpiła na tym stanowisku Pawła Tamborskiego, który stał na czele giełdy od października 2014 roku, a 1 stycznia 2016 r. podał się do dymisji.

Obecnie na GPW targuje się 13 ukraińskich firm, z czego 11 na głównym rynku, a 2 na alternatywnym (NewConnect).

Na początku maja 2011 r. GPW rozpoczęła obliczanie indeksu akcji spółek z aktywami na Ukrainie WIG-Ukraine. Wskaźnik jest pierwszym giełdowym indeksem akcji ukraińskich spółek, targujących się poza giełdą krajową.

Artykuły powiązane