Państwowa Służba Statystyki Ukrainy przeanalizowała, jak zmieniły się ceny podstawowych towarów i usług na Ukrainie w ciągu roku.
Dział: Ukraina
Ceny ropy popularnych marek przyspieszyły spadek w poniedziałek, 24 grudnia.
Dział: Biznes
Ceny żywności na Ukrainie rosną, a pensje stoją w miejscu.
Dział: Ukraina
We wrześniu 2018 roku najdroższe pieczywo odnotowano w Kijowie (85,4 hrywien), a najtańsze – w obwodzie mikołajewskim (58,1 hrywien).
Dział: Ukraina
Średni koszt chleba na Ukrainie i w najbliższych krajach sąsiednich jest porównywalny.
Dział: Biznes
Największy wzrost odnotowano w przypadku napojów alkoholowych i tytoniu, a także w sferze edukacji, gdzie ceny wzrosły o ponad 90%.
Dział: Swiat
Gabinet Ministrów Ukrainy podniósł minimalne ceny sprzedaży hurtowej i detalicznej na wódkę oraz napoje alkoholowe o 12,4-19,6%; whisky, rum i gin – 12%; koniak – 6,6-9,5% i wina – 4,5-13,5%.
Dział: Biznes
Eurostat, Europejski Urząd Statystyczny, po raz pierwszy opublikował wykaz cen za energię elektryczną i gaz ziemny w krajach UE.
Dział: Swiat
Najwyższe ceny odnotowano w Danii, Luksemburgu, Irlandii i Szwecji, najniższe - w Bułgarii, Rumunii i Polsce.
Dział: Swiat
Przydział kolejnej transzy dla Ukrainy został odroczony co najmniej do lipca.
Dział: Ukraina
Strona 1 z 12