W 2017 roku Ukraina eksportowała do UE 11 mln litrów piwa, a to stanowi 3% całkowitej ilości importowanych do Unii Europejskiej ukraińskich produktów.
Dział: Biznes
Ukraiński antracyt, wydobywany na okupowanych terytoriach Doniecka i Ługańska, jest, pomimo ograniczeń nałożonych przez USA, ciągle dostarczany do Europy.
Dział: Polska
Ambasada Austrii, która obecnie przewodniczy Unii Europejskiej, wezwała Ukrainę do zniesienia zakazu eksportu surowego drewna.
Dział: Swiat
Na kraje Unii Europejskiej przypada 70% ukraińskiego eksportu drewna.
Dział: Biznes
W ciągu pięciu miesięcy 2018 roku Ukraina zwiększyła eksport rolny do UE prawie o 13 mln dolarów, w porównaniu z analogicznym okresem w 2017 roku.
Dział: Biznes
Ukraina sprzedaje swoją kiełbasę na eksport po 3 USD/kg, a kupuje importowaną po 7 USD/kg.
Dział: Biznes
Piątą część wszystkich eksportowanych towarów podolscy przedsiębiorcy wysyłają do Polski.
Dział: Biznes
Głównym partnerem handlowym Ukrainy w eksporcie towarów pozostaje Unia Europejska. W ciągu 4 pierwszych miesięcy tego roku udział eksportu wyniósł 42,9%.
Dział: Ukraina
Coraz częściej produkt przywożony jest z Polski i Niemiec.
Dział: Biznes
Opłaty obejmą towary na sumę 50 mld dolarów.
Dział: Biznes
Strona 1 z 16