W 2018 roku Polska wprowadza poważne zmiany do swojego prawa pracy. Część nowych przepisów już obowiązuje, a część planuje się wdrożyć w najbliższym czasie. Od 1 stycznia obowiązują nowe zasady pracy dla cudzoziemców.
Dział: Publicystyka
Udział pełnoetatowych pracowników z pensją 6-10 tys. hrywien w grudniu 2017 r. wzrósł o 2,7% do 49,6%, według danych Państwowej Służby Statystyki Ukrainy.
Dział: Ukraina
Wskaźnik średniego wynagrodzenia w grudniu 2017 roku, zatwierdzono w wysokości 6273 hrywien 45 kopiejek.
Dział: Ukraina
Przeciętne wynagrodzenie w Polsce w 2017 wyniosło 4271 zł.
Dział: Polska
Ponad ćwierć ukraińskich specjalistów IT, którzy opuścili kraj, pracuje w Polsce, 19% - w Niemczech.
Dział: Biznes
W grudniu 2017 roku średnia płaca na Ukrainie wzrosła w porównaniu z listopadem o 17,4% (do 8 777 hrywien miesięcznie).
Dział: Ukraina
45,2% respondentów jest gotowych wyjechać za granicę, by zarobić więcej pieniędzy.
Dział: Ukraina
czwartek, 25 styczeń 2018 13:42

Wskazano najgorzej opłacane zawody na Ukrainie

Najniższą pensję w Ukrainie otrzymują pielęgniarki, lekarze, nauczyciele i wychowawcy.
Dział: Biznes
Najbardziej skutecznym i oczywistym sposobem zmniejszenia migracji zarobkowej jest zwiększenie poziomu płac na Ukrainie.
Dział: Ukraina
Polska jest zainteresowana ukraińskimi gastarbeiterami nie mniej, niż oni poszukiwaniem pracy w tym kraju.
Dział: Ukraina
Strona 1 z 11