Deszczycia: Kraje europejskie są gotowe zapłacić za stworzenie nowych przejść granicznych