Juryneć Oksana Wasiliewna

Juryneć Oksana Wasiliewna
Ludowa deputowana Rady Najwyższej Ukrainy VIII kadencji


Wykształcenie

Urodziła się 27 lutego 1978 roku w miejscowości Koty w rejonie jaworowskim w obwodzie lwowskim.

Ukończyła szkołę średnią we wsi Podborce w rejonie pustomyckim.

W 2001 roku ukończyła Politechnikę Lwowską, specjalność ekonomia i zarządzanie, otrzymując dyplom magistra.

W 2005 roku na tej samej uczelni ukończyła przedterminowo studia doktoranckie.

W 2006 roku obroniła pracę doktorską na kierunku "Ekonomia, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem" na temat "Kształtowanie strategii konkurencyjnej przedsiębiorstwa".


Rodzina

Juryneć jest mężatką, wychowuje dwoje dzieci.


Kariera

Głównym kierunkiem badań Juryneć są problemy konkurencyjności strategii przedsiębiorstwa (zajmuje się tym od 2002 roku do chwili obecnej).

W 2005 otrzymała stanowisko asystenta w katedrze zarządzania organizacji Politechniki Lwowskiej.

Od 2005 do 2012 roku stała czele Rady Młodych Naukowców Instytutu Ekonomii i Zarządzania na Politechnice Lwowskiej.

Od 2005 roku do chwili obecnej prowadzi własną działalność gospodarczą (produkcja i realizacja materiałów budowlanych). Członkini Stowarzyszenia Przedsiębiorców Pustomytywszczyzny.

Od 2006 roku do chwili obecnej pracuje w Katedrze Zarządzania i Organizacji Politechniki Lwowskiej na stanowisku docenta.

W 2008 roku została wyróżniona Honorowym Dyplomem Politechniki Lwowskiej.

W latach 2009 - 2010 r. - zastępca dziekana wydziału Zarządzania Organizacji Pracy Naukowej.

Od 2010 roku jest deputowaną Obwodowej Rady Lwowskiej.

W 2011 roku Juryneć nadano tytuł naukowy docenta.

Od 2012 roku kieruje Radą Młodych Naukowców Politechniki Lwowskiej. Jest członkinią Rady Młodych Naukowców z Ukrainy.

Od 9 sierpnia 2012 jest kandydatką do ludowych deputowanych Ukrainy w 117 okręgu wyborczym Lwowa (rejon frankowski i rejon halicki) z ramienia partii UDAR.

W wyborach parlamentarnych w 2014 roku startuje w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 117 z ramienia Bloku Petra Poroszenki, przechodzi do Rady, zdobywając 42.55% głosów wyborców.