Hrojsman Wołodymyr Borysowycz

Hrojsman Wołodymyr Borysowycz
 Premier Ukrainy

Wykształcenie


Urodził się w Winnicy 20 stycznia 1978 roku w rodzinie urzędniczej (matka pracowała jako nauczycielka).

W 1994 roku ukończył szkołę średnią nr 35 w Winnicy.

W latach 2000-2003 studiował prawo w Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem.

W lutym 2010 roku zakończył naukę w Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy oraz uzyskał tytuł magistra o specjalności: Zarządzanie rozwojem społecznym”, specjalizacja: „Zarządzanie na szczeblu regionalnym i lokalnym”.

Rodzina

Jego żoną jest Ołena Hrojsman. Mają troje dzieci: córki Chrystynę i Juliję oraz syna Dawida.

Kariera

Hrojsman rozpoczął pracę w wieku 14 lat. W 1992 roku pracował jako ślusarz w przedsiębiorstwie komunalnym „Szkoliar”.

W jego oficjalnej biografii można wyczytać, że w latach 1994-2005 obejmował kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach handlowych.

Wiadomo również, że w sierpniu 1994 roku po ukończeniu szkoły został mianowany na stanowisko dyrektora niewielkiego komercyjnego przedsiębiorstwa prywatnego „OKA”. Od listopada 1994 roku pracował jako dyrektor prywatnego przedsiębiorstwa „Junist’”, które następnie przemianowano na „Junist’ Plius”.

Z doniesień gazety „Włastʹ Dienieg” wynika, że w latach 90. Hrojsman wspólnie z przyjaciółmi organizował import produktów spożywczych i chemicznych z Europy, które potem sprzedawał na lokalnych rynkach oraz w sklepach. Następnie został założycielem firmy rolniczej „Podilla”, która specjalizowała się w uprawie zbóż, a także produkcji mięsa i mleka. To właśnie wtedy , jak twierdzi sam Hrojsman, nauczył się sztuki wyciągania przedsiębiorstw z kryzysu.

Kolejnym projektem biznesowym Hrojsmana była firma „Intertrade”, która zajmuje się dzierżawieniem nieruchomości.

W 2002 roku został wybrany na deputowanego do Winnickiej Rady Miejskiej, pełnił także obowiązki zastępcy przewodniczącego stałej Komisji Rady Miejskiej ds. Praw Człowieka, Praworządności, Działalności Deputackiej i Etyki.

Od 2005 roku jest członkiem partii Narodowy Związek „Nasza Ukraina”.

W listopadzie 2005 roku powierzono mu pełnienie obowiązków sekretarza Winnickiej Rady Miejskiej, w związku z czym przerwał pracę w strukturach biznesowych. Od 25 listopada 2005 roku pełnił obowiązki mera Winnicy.

26 marca 2005 roku został powołany na stanowisko szefa Winnickiej Rady Miejskiej. 31 października 2010 roku ponownie objął urząd, uzyskując rekordowy wynik w wyborach – 77,8 %. Startował wówczas z ramienia partii „Sumienie Ukrainy”.

27 stycznia 2014 roku po wydarzeniach Euromajdanu został mianowany wicepremierem oraz ministrem rozwoju regionalnego, budownictwa i gospodarki komunalnej. Jak mówi sam Hrosjman, objęcie tego stanowiska zaproponował mu sam Arsenij Jaceniuk.

Podczas kryzysu krymskiego Wołodymyr Hrojsman zaapelował do mieszkańców Autonomicznej Republiki Krymu, aby nie brali udziału w bezprawnym referendum w dniu 16 marca. Stwierdził również, że wydarzenia na Krymie są niczym innym, jak agresją wojskową i zamachem na integralność terytorialną Ukrainy.

W lipcu 2014 roku Wołodymyr Hrojsman stanął na czele rządowej komisji ds. badania przyczyn katastrofy lotniczej samolotu Boeing 777 należącego do linii lotniczych Malaysia Airlines. Pełnił wówczas obowiązki wiceprezesa Stowarzyszenia Miast Ukrainy ds. Polityki Mieszkaniowo-Komunalnej.

Od listopada 2014 roku pełni obowiązki deputowanego do Rady Najwyższej VIII kadencji.

27 listopada 2014 roku został wybrany na przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy. Jego kandydaturę poparło wówczas 359 deputowanych.

31 marca 2015 roku stanął na czele Komisji Konstytucyjnej, która będzie opracowywać zmiany ustawodawcze związane przede wszystkim z decentralizacją władzy.

Na tle silnego kryzysu rządowego na Ukrainie, który miał miejsce w lutym 2016 roku, szef Administracji Prezydenta Ukrainy Borys Łożkin wymienił Hrojsmana jako jednego z kandydatów na objęcie stanowiska premiera.

14 kwietnia 2016 roku Hrojsman został mianowany premierem Ukrainy.