Nieznani sprawcy namalowali na konsulacie Ukrainy w Rzeszowie napisy ze swastyką i „OUN-UPA”