czwartek, 12 październik 2017 15:17

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło uchwałę, która może znieść sankcje wobec delegacji FR

Za odpowiednim orzeczeniem zagłosowało 90 posłów.

W środę 11 października Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy uchwaliło rezolucję, która może stworzyć warunki do zniesienia politycznych sankcji wobec delegacji Federacji Rosyjskiej. Informuje o tym „5 Kanał”.

Jak się okazało, odpowiednie orzeczenie poparło 90 członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Ruropy, 7 było przeciw, a 16 wstrzymało się od głosu.

Zauważa się, że projekt odpowiedniej uchwały przygotował przyszły przewodniczący ZPRE Michele Nicoletti. W projekcie zaznaczono, że ponieważ Rosja bierze aktywny udział w Radzie Ministrów Rady Europy, należy przywrócić jej udział w pracach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Jako argument podano, że Federacja Rosyjska powinna ponosić główną odpowiedzialność za przygotowanie do przeprowadzenia szczytu Rady Europy. Jednocześnie członkowie Zgromadzenia wezwali kraje członkowskie do „zharmonizowania zasad uczestnictwa w organach statutowych organizacji”.

Zaznaczamy, że nałożenie sankcji na delegację Federacji Rosyjskiej zawiesiło jej uprawnienia w Zgromadzeniu. Nie pozwala jej to brać aktywnego udziału w pracach ZPRE. Rosja nadal uczestniczy w Radzie Ministrów Rady Europy, która powinna ponosić główną odpowiedzialność za przygotowania do przeprowadzenia szczytu Rady.

Przypominamy, że wcześniej członek stałej delegacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Łeonid Jemeć ostrzegał, że sesje ZPRE są wykorzystywane do agitacji za zniesieniem sankcji wobec Federacji Rosyjskiej.

 

Praca w Polsce