piątek, 20 październik 2017 10:22

Ukraińscy deputowani przyjęli orzeczenie w sprawie projektów ustaw o zniesieniu nietykalności

Parubij pogratulował deputowanym i demonstrantom pod parlamentem skierowania przez Radę Najwyższą obu ustaw do Trybunału Konstytucyjnego.

Wczoraj 19 października Rada Najwyższa Ukrainy skierowała do Trybunału Konstytucyjnego obydwa projekty ustaw o zmianie Konstytucji w części dotyczącej zniesienia immunitetu deputowanych.

Za prezydenckim projektem ustawy nr 7203 głosowało 336 deputowanych, za deputackim nr 6773 – 328 z nich, przekazuje portal „Słowo i Diło”.

Poprzez to głosowanie deputowani włączyli odpowiednie projekty ustaw do porządku obrad siódmej sesji Rady Najwyższej VIII kadencji i skierowali je do Trybunału Konstytucyjnego w celu przedstawienia wniosków na temat ich zgodności z prawem Ukrainy.

Przewodniczący Rady Najwyższej Andrij Parubij pogratulował deputowanym i demonstrantom pod parlamentem przyjęcia tego orzeczenia.

Przypominamy, że Komitet ds. Polityki Prawnej i Wymiaru Sprawiedliwości przyjął orzeczenie o poleceniu Radzie Najwyższej, by skierować do Trybunału Konstytucyjnego dwa projekty ustaw o zniesieniu nietykalności.

Deputowany z frakcji „Swoboda” Jurij Łewczenko oświadczył, że prezydent skopiował tekst swojej ustawy dotyczącej nietykalności deputowanych z dokumentu, który od lata czeka w Radzie Najwyższej na głosowanie w jego sprawie.

Przypomnijmy, że przyjęcie ustawy o zniesieniu immunitetu dla deputowanych do RNU był jednym z wymogów demonstrujących pod budynkami rządowymi w Kijowie. Oprócz tego aktywiści domagają się zmiany prawa wyborczego, poprzez partyjne listy otwarte, a także stworzenia Antykorupcyjnego Sądu.

 

Praca w Polsce