Ambasadorowie krajów G7 wezwali RNU do przeprowadzenia reformy wyborczej

Ambasadorowie krajów G7 wezwali RNU do przeprowadzenia reformy wyborczej
Zachód przypomniał o konieczności wymiany członków Centralnej Komisji Wyborczej Ukrainy.

Ambasadorowie krajów „siódemki” (USA, Włochy, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Kanada i Japonia) opublikowali oświadczenie z apelem do Rady Najwyższej Ukrainy o przeprowadzenie reformy wyborczej co najmniej rok przed najbliższymi wyborami.

„Gratulujemy Radzie Najwyższej Ukrainy przyjęcia w pierwszym czytaniu projektu Kodeksu wyborczego nr 3112-1. Jesteśmy jednomyślni w przekonaniu, że nadszedł już czas na przeprowadzenie reformy wyborczej, aby zapewnić co najmniej rok na jej wdrożenie przed wyborami w 2019 roku”, - czytamy w oświadczeniu ambasadorów.

Przedstawiciele G7 uważają, że przed drugim czytaniem do projektu ustawy warto dopisać do niego skuteczne sankcje za naruszenie prawa wyborczego i niewłaściwe korzystanie z zasobów państwowych, poszerzyć udział polityczny i reprezentowanie kobiet oraz osób wysiedlonych, a także przyspieszyć reformę finansowania politycznego.

Ambasadorowie przypomnieli również o konieczności wyznaczenia nowych członków Centralnej Komisji Wyborczej Ukrainy.

„Jesteśmy pewni, że reformy wyborcze przeprowadzane w duchu przestrzegania zobowiązań i standardów międzynarodowych są kluczowym czynnikiem do pełnej realizacji potencjału Ukrainy”, - czytamy w oświadczeniu.

Przypomnijmy, że 7 listopada Rada Najwyższa Ukrainy minimalną wymaganą liczbą głosów przyjęła w pierwszym czytaniu projekt Kodeksu wyborczego autorstwa Andrija Parubija, Ołeksandra Czernienki i Łeonida Jemća (projekt ustawy nr 3112-1).Kodeks łączy w sobie przepisy szeregu ustaw: o wyborach prezydenta, o wyborach ludowych deputowanych, o wyborach lokalnych, o Centralnej Komisji Wyborczej i o państwowym rejestrze wyborców.

W Kodeksie wyborczym przewidziano otwarte listy w wyborach parlamentarnych i wyborach lokalnych, zmniejszenie progu wyborczego do 4%, uregulowano kwestię wyboru deputowanych z Autonomicznej Republiki Krymu, ustalono kwoty płciowe na poziomie 40%, wybory merów miast w dwóch turach, rozstrzygnięto kwestie kampanii wyborczej.

Artykuły powiązane