W ZPRE przygotowują pilną debatę ws. anulowania sankcji z Rosji

W ZPRE przygotowują pilną debatę ws. anulowania sankcji z Rosji
Stały Komitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE) otrzymał wniosek o przeprowadzenie niezaplanowanej wcześniej debaty w sprawie zdjęcia sankcji z Rosji i przywrócenia jej udziału w pracach Zgromadzenia.

Taka opcja jest w porządku obrad Stałego Komitetu ZPRE, którego posiedzenie odbędzie się 24 listopada w Kopenhadze.

Bezpośredniej wzmianki o Rosji w dokumencie nie ma, zaproponowany punkt brzmi w następujący sposób: "Ochrona ram prawnych Rady Europy, rola ZPRE – w kontynuacji uchwały 2186 (2017)".

W tym samym czasie, uchwała, do której odwołuje się niniejszy ustęp poświęcona jest właśnie sprawie przywrócenia praw rosyjskiej delegacji w ramach ZPRE, czyli zdjęcia z Federacji Rosyjskiej sankcji politycznych.

Według informacji „Europejskiej Prawdy”, inicjatorami danej debaty są posłowie Michele Nicoletti (Włochy) i Tiny Cox (Holandia).

Jako alternatywę do ich propozycji, złożono również wniosek o przeprowadzenie dyskusji pod tytułem "Rozłam demokracji, jak odpowiadać?".

Status tych pytań nie przewiduje, że na ich podstawie będą podejmowane decyzje, to jednak dyskusja jest w stanie pokazać, czy Zgromadzenie jest gotowe do zdjęcia sankcji z Rosji podczas kolejnej sesji w styczniu.

Przypomnijmy, że latem Rosja wstrzymała płatności do budżetu Rady Europy, czym spowodowała zagrożenie jej funkcjonowania. W Rosji odpowiedziano, że nowe rozwiązanie dotyczące wkładu Rosji w budżecie Rady Europy w 2018 roku będzie zależeć od tego, czy rosyjska delegacja będzie brać pełny udział w pracach ZPRE.

Artykuły powiązane