Między Rosją i ZPRE istnieje przepaść – przewodnicząca Zgromadzenia

Między Rosją i ZPRE istnieje przepaść – przewodnicząca Zgromadzenia
Przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Stella Kyriakides po spotkaniu w Paryżu z rosyjskimi deputowanymi oświadczyła, że w ważnych kwestiach politycznych między stronami istnieje przepaść.

Zawiadamia o tym służba prasowa Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, przekazuje "Europejska Prawda".

„To było nasze pierwsze spotkanie z rosyjskimi parlamentarzystami od marca 2017 roku i choć istnieje między nami przepaść w ważnych kwestiach politycznych, możemy zgodzić się co do konieczności kontynuowania dyskusji, między innymi w kontekście rezolucji 2186 (2017) Zgromadzenia Parlamentarnego o apelu skierowanym do szczytu Rady Europy dotyczącym potwierdzenia europejskiej jedności oraz bronienia i promowania demokratycznego bezpieczeństwa w Europie”, - powiedziała Kyriakides.

Równocześnie przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy podkreśliła, że dyskusja była „otwarta i szczera, a więc jest to krok w dobrym kierunku”.

„Dla tego problemu bardzo ważne jest, abyśmy przyciągali parlamentarzystów ze wszystkich państw członkowskich Rady Europy”, - dodała.

Jak informowano, Prezydium Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy utworzyło specjalną grupę, która zajmie się kwestią przedstawicielstwa Rosji w obu organach statutowych Rady Europy, czyli powrotu przedstawicieli Federacji Rosyjskiej w skład Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Zwolennicy zdjęcia z Rosji sankcji proponują podjąć decyzję w celu „synchronizacji przedstawicielstwa Rosji w dwóch organach statutowych Rady Europy”. Grupa powinna ponownie rozważyć taką możliwość.

Najpierw proponowano, aby grupa ponownie przygotowała „propozycje” w celu synchronizacji organów, czyli przedstawiła projekt uchwały, który zostanie poddany pod głosowanie w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.

W wyniku dyskusji Prezydium Zgromadzenia postanowiło, że efektem pracy nowego organu powinna stać się „wizja”, czyli raport, który nie jest projektem dokumentu i nie może być bezpośrednio poddany pod głosowanie Zgromadzenia.

Artykuły powiązane