Wśród kandydatów na prezydenta poparcie we wszystkich regionach mają tylko Poroszenko i Tymoszenko

Wśród kandydatów na prezydenta poparcie we wszystkich regionach mają tylko Poroszenko i Tymoszenko
Dwoje kandydatów na prezydenta — Julia Tymoszenko oraz Petro Poroszenko — ma poparcie prawie we wszystkich regionach Ukrainy (Poroszenko - z wyjątkiem Wschodu).

 

Świadczą o tym dane z ankiety przeprowadzonej przez Fundację „Inicjatywy Demokratyczne” im. Ilka Kuczeriwa wspólnie z socjologiczną służbą Centrum Razumkowa.

Podkreśla się, że wśród kandydatów na prezydenta w ostatnim czasie znacznie wzrosło poparcie dla Tymoszenko wśród respondentów, którzy zamierzają wziąć udział w wyborach — z 13,3% w maju do 17,8% w sierpniu. Dalej znajdują się: Anatolij Hrycenko - 8,4%, Petro Poroszenko - 7,9%, Wadym Rabinowycz - 6,7%, Jurij Bojko - 6,4%, Wołodymyr Zełenśkyj - 6,1%, Ołeh Laszko - 5,8%, Swiatosław Wakarczuk - 5,6%.

Znacznie mniejszy odsetek wyborców wybrało opcje „inny kandydat” - z 9,7% w maju, do 3,7% w sierpniu.

Według danych Fundacji, Anatolija Hrycenkę i Swiatosława Wakarczuka popiera się głównie na zachodzie i w centrum, a Wadymа Rabinowycza i Jurija Bojko — na południu, wschodzie oraz w Donbasie. Poinformowano również, że Ołeh Laszko najlepsze wyniki zbiera w centrum i na południu, a Wołodymyr Zełenśkyj — na południu i w Donbasie.

Ponadto socjologowie zauważają wzrostową tendencję poparcia dla Bojko, Rabinowycza i Tymoszenko wśród starszych grup wiekowych, a dla Wakarczuka i Zełenśkiego wśród młodzieży.
Jednocześnie tylko 37% wyborców uważa swój wybór konkretnego kandydata za ostateczny, 47% odpowiedziało, że wolą określonego kandydata, ale jeszcze mogą zmienić zdanie, a dla 11% wszystko może jeszcze ulec zmianie.

Badacze podkreślają, że żaden z kandydatów nie uzyskał poparcia stałych zwolenników w taki sposób, aby przekraczało ono połowę potencjalnych głosujących. Dodają, że największy taki wskaźnik posiada Rabinowycz (50%), Tymoszenko (46%), Bojko (45%) i Hrycenko (42%), nieco niższy — Laszko (37%), Poroszenko (36%) i Wakarczuk (33%), a u Zełenśkiego procent jednoznacznie zdecydowanych zwolenników wynosi tylko 16%.

Wśród czynników, które najbardziej wpływają na wybór kandydata, za najbardziej znaczące zostały uznane: cechy osobisty kandydata (57%), wcześniejsza działalność (43%) oraz program i propozycje (40%).

Podkreślono, że argumentami decydującymi o wyborze określonego kandydata głównymi występują dwa, pojawiające się u wyborców prawie wszystkich kandydatów: atrakcyjność osobowości kandydata (znaczący powód dla 36% wyborców) i zbieżność pomysłów i propozycji kandydata (też 36%).

„Pozostałe motywy wyboru są różne dla różnych kandydatów: w stosunku do Julii Tymoszenko znaczące dla jej wyborców jest to, że »widzi realne sposoby przezwyciężenia kryzysu gospodarczego i zapewnienia ożywienia gospodarczego kraju« (35%); ten sam motyw ważny jest również dla wyborców Ołeha Laszki (32%)” - czytamy w badaniu.

Poinformowano, że dla wyborców Rabinowycza, Bojki i Hrycenki ważne jest, że kandydaci będą w stanie zapewnić pokoju w Donbasie.
Z kolei Wakarczuk i Zełenśkyj przyciągają swoich wyborców przede wszystkim jako osobowości (połowa elektoratu obu kandydatów), jedna trzecia ich wyborcy widzi w nich „świeżą krew”, której tak potrzebuje obecna władza, a odnośnie do Zełeńskiego pojawiają się nadzieje, że „będzie dbać o ludzi, takich jak ja”. Najbardziej od pozostałych różnią się motywy głosowania na Petra Poroszenkę: jego wyborcy cenią go za to, co już zrobił dla Ukrainy (33%) i za to, że szanuje się go na świecie (25%).

Według danych Fundacji, podczas gdy zdecydowana większość obywateli (70%) planuje wziąć udział w wyborach na prezydenta Ukrainy, podczas gdy 23% nie zamierza tego robić (o 6% więcej niż w maju tego roku). Pozostali respondenci o udziale jeszcze nie zdecydowali.
W ankiecie większość potencjalnych wyborców (71%) poparła przeprowadzenie debat publicznych między najwyżej notowanymi kandydatami: 38% uważa, udział w takich debatach za obowiązkowy, a 34% za dobrowolny.

Jednocześnie w uczciwość wyborów prezydenckich wierzy zaledwie 17% Ukraińców, kolejne 40% jest przekonane, że wybory nie będą bardzo uczciwe, a 29% jest pewne, że wybory zupełnie nie będą obiektywne.
W zmianę sytuacji na lepsze w wyniku wyborów prezydenckich wierzy 34% obywateli, prawie tyle samo - 30% jest przekonane, że nic się nie zmieni, jednak tylko 11% przewiduje zmianę sytuacji na gorsze.

Poinformowano, że badanie zostało przeprowadzone od 16 do 22 sierpnia 2018 we wszystkich regionach Ukrainy z wyjątkiem Krymu i okupowanych terenów obwodów donieckiego i ługańskiego. Zbadano 2019 respondentów w wieku od 18 lat. Błąd statystyczny nie przekracza 2,3%.

Artykuły powiązane