Hrojsman: Ukraina w przyszłym roku wyda na zewnętrzne długi 12 miliardów dolarów

Hrojsman: Ukraina w przyszłym roku wyda na zewnętrzne długi 12 miliardów dolarów
Ukraina w roku 2019 przeznaczy na spłatę i obsługę zadłużenia 12 miliardów dolarów USA.

 

Powiedział o tym premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman podczas forum „Pełna mobilizacja: wspólny plan działań”, zawiadamia korespondent Ukrinformu.

„Każdego roku powinniśmy przeznaczać na obsługę długu publicznego 5 mld dolarów, czyli 130 mld hrywien. I na to potrzebujemy pieniędzy. Nie będę już mówić o tym, że potrzebujemy nie mniej niż 5% (PKB — przyp. red.) na finansowanie armii ukraińskiej, a to kolejne 201 mld. A na następny rok, jeśli mówimy o obsłudze i spłacie, to musimy obsłużyć i spłacić (kwotę — przyp. red.) 12 miliardów dolarów” - powiedział Hrojsman.

Wcześniej, rząd Ukrainy przyjął średnioterminową strategię zarządzania długiem publicznym na lata 2018-2020.

Według danych Ministerstwa Finansów Ukrainy zgodnie z obowiązującymi umowami na 27 sierpnia tego roku, w roku 2019 prognozowane płatności spłaty i obsługi długu w całości 334,84 mld hrywien pozostaną praktycznie na poziomie roku 2018 (334,12 mld hrywien). Z nich 74,75 mld hrywien to opłaty obsługi w roku 2019 długu krajowego i 43,61 mld — obsługi zadłużenia zagranicznego.

Artykuły powiązane