Poroszenko podpisał dekret o zerwaniu umowy o przyjaźni z Rosją

Poroszenko podpisał dekret o zerwaniu umowy o przyjaźni z Rosją
Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał dekret, który wprowadza w życie decyzję RBNiO o wypowiedzeniu umowy o przyjaźni z Rosją.

 

Decyzja RBNiO podtrzymuje propozycję MSZ o zerwaniu umowy o przyjaźni. Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno poinformować stronę rosyjską o chęci Ukrainy wypowiedzenia umowy i przedstawić do rozpatrzenia przez prezydenta projekt ustawy o wypowiedzeniu umowy. Czytamy o tym na stronie internetowej prezydenta.

„Ponadto, zgodnie z decyzją RBNiO, MSZ powinno poinformować Organizację Narodów Zjednoczonych, Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, inne organizacje międzynarodowe o chęci Ukrainy wypowiedzenia Umowy o przyjaźni, współpracy i partnerstwie między Ukrainą i Rosją, podpisanej 31 maja 1997, oraz o podstawach jej zawieszenia” — napisano w komunikacie.

Strona rosyjska skomentowała już tę decyzję. Federacja Rosyjska ubolewa nad zamiarami Ukrainy wypowiedzenia dwustronnej umowy o przyjaźni, współpracy i partnerstwie. Czytamy o tym w komunikacie biura prasowego MSZ Rosji.

„Podejmowane przez obecny rząd Ukrainy destrukcyjne kroki powodują nasze głębokie ubolewanie. Dążąc do zaspokojenia cudzych interesów geopolitycznych i swoich politycznych ambicji, władze Kijowa demonstrują gotowość z łatwością zniszczyć wszystko to, co było wypracowywane przez lata i dziesięciolecia, zrywać stosunki, budowane przez wieki przez wiele pokoleń naszych wspólnych przodków. W swoim antyrosyjskim zamroczeniu ukraiński rząd, dorwawszy się do władzy po zbrojnym przewrocie antykonstytucyjnym w roku 2014, nie cofa się przed pozostawieniem po sobie śladu w historii jako o politykach, którzy wyrządzili ogromne szkody nie tylko stosunkom rosyjsko-ukraińskim, ale i narodowym interesom Ukrainy”– poinformowano w rosyjskim resorcie polityki zagranicznej.

Artykuły powiązane