Poroszenko: od stycznia 2019 r. wynagrodzenie żołnierza wyniesie nie mniej niż 10 tysięcy hrywien

Poroszenko: od stycznia 2019 r. wynagrodzenie żołnierza wyniesie nie mniej niż 10 tysięcy hrywien
Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oświadczył, że finansowanie armii wzrosło prawie trzykrotnie.

 

Powiedział o tym w wywiadzie dla lokalnej telewizji „Suspilne Tełebaczennia” w mieście Kropywnycki, w obwodzie kirowohradzkim. Zawiadamia o tym biuro prasowe prezydenta.

Według prezydenta zostały już przedstawione nowe wskaźniki budżetu państwa, które były rozpatrywane na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. W ten sposób, na podstawie wyników posiedzenia RBNiO zostały wykonane niezbędne zalecenia dla Gabinetu Ministrów.

„Podpisałem swój wniosek, zgodnie z którym na obecną chwilę poziom wynagrodzenia, poziom pieniężnego zabezpieczenia ukraińskiego żołnierza musi być powyżej średniej płacy w przemyśle. Dzięki mojej determinacji żołnierz w Siłach Zbrojnych Ukrainy ma od 1 stycznia otrzymywać nie mniej niż 10 tysięcy hrywien"- powiedział prezydent.

Przypomnijmy, że wcześniej szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Wiktor Mużenko oświadczył, że w 2019 roku na finansowanie armii należy przeznaczyć nie mniej niż 112 mld hrywien.

W projekcie ukraińskiego budżetu państwa na rok 2019 przewidziane są wydatki na obronę w wysokości 209,5 mld hrywien. Zaznaczmy, że zgodnie z ustawą „O bezpieczeństwie narodowym”, finansowanie sektora obronnego powinno wynosić nie mniej niż 5% PKB rocznie.

Ponadto Gabinet Ministrów wniósł do Rady Najwyższej projekt państwowego budżetu na rok 2019, w którym proponuje się zwiększyć od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie o 12% - z 3723 do 4173 hrywien.

Artykuły powiązane