Przywódcy UE wezwali do kontynuacji prac nad przygotowaniem sankcji za cyberataki

Przywódcy UE wezwali do kontynuacji prac nad przygotowaniem sankcji za cyberataki
Szczyt UE wezwał do wzmożenia walki z cyberprzestępczością i zapobieganiu atakom cybernetycznym poprzez wprowadzenie środków ograniczających.

 

Czytamy o tym w ustaleniach szczytu UE.

„Rada Europejska wzywa do działań w zakresie przeciwdziałania nielegalnej i szkodliwej cyberaktywności i budowania trwałego systemu cyberbezpieczeństwa. Potrzebna jest dalsza praca nad zdolnością reagowania i zapobiegania atakom cybernetycznym poprzez restrykcyjne środki UE” - czytamy w dokumencie.

Przywódcy UE podkreślili, że wszystkie propozycje zwiększenia cyberbezpieczeństwa powinny być przygotowane do końca kadencji Parlamentu Europejskiego.

Szczyt UE podkreślił również konieczność ochrony demokratycznego systemu UE i przeciwdziałanie dezinformacji w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego na wiosnę przyszłego roku.

Jak informowano, Wielka Brytania, Holandia, Litwa, Rumunia, Finlandia i Estonia wezwały UE do poszerzenia działania trybu sankcji na ataki cybernetyczne.

Włochy to jedyny kraj UE, który otwarcie wystąpił przeciwko nowemu trybowi sankcji za cyberataki.

Sprzeciw Włoch przyczynił się do złagodzenia sformułowań ostatecznego wspólnego dokumentu na najwyższym poziomie, którego ostatnia wersja zawiera wzmiankę o tym, że praca nad ochroną przed atakami cybernetycznymi „przez środki ograniczające UE powinna być kontynuowana”.

Artykuły powiązane