W Sejmie RP poinformowano o wsparciu Ukrainy na wszystkich poziomach

W Sejmie RP poinformowano o wsparciu Ukrainy na wszystkich poziomach
Ukraina i Polska podkreśliły znaczenie zwiększenia przejść granicznych na wspólnej granicy.

 

Wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek poinformowała o wsparciu Ukrainy na wszystkich poziomach, zawiadamia portal informacyjny Rady Najwyższej Ukrainy.

Jak poinformowano, odbyło się spotkanie członków komitetu spraw zagranicznych Ukrainy z polską delegacją parlamentarną na czele z Mazurek.

Szef ukraińskiego komitetu Anna Hopko wyraziła wdzięczność stronie polskiej za konsekwentne poparcie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy, wsparcia przez Polskę kursu Ukrainy na pełne członkostwo w UE i NATO, a także za wsparcie w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy rezolucji "Polityczne konsekwencje konfliktu na Ukrainie", które stało się ważnym elementem dalszego nacisku na Rosję, rezolucji ZPRE o ukraińskich więźniach politycznych przetrzymywanych w Rosji, oraz za pozycję przeciwko przywróceniu uprawnień delegacji Federacji Rosyjskiej w ZPRE.

"Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej B. Mzurek zapewniła o dalszym wsparciu Ukrainy na wszystkich poziomach, a także podkreśliła ważną składową międzyparlamentarnej współpracy na poziomie funkcjonowania polsko-ukraińskiej grupy ds. stosunków międzyparlamentarnych" - czytamy w komunikacie.

Ponadto, w trakcie spotkania strony omówiły aktualne problemy dwustronnego dialogu, w szczególności konieczność aktywizacji współpracy między krajami na wszystkich poziomach, współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, niedopuszczenie do budowy gazociągu Nord Stream 2, współpracę w sferze gospodarczej i obronnej, a także rozszerzenie dialogu o współpracy regionalnej.

Szczególną uwagę uczestnicy spotkania zwrócili na znaczenie zwiększenia punktów kontrolnych na granicy ukraińsko-polskiej do jej prawidłowego funkcjonowania.

Artykuły powiązane