Polska ustąpiła UE w sprawie kontrowersyjnej reformy sądownictwa

Polska ustąpiła UE w sprawie kontrowersyjnej reformy sądownictwa
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym.

 

Według marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, projekt ustawy znosi niektóre elementy krytykowanej przez UE reformy sądownictwa, poinformowało o tym Polskie Radio.

Projekt zmian przewiduje przywrócenie do składu Sądu Najwyższego sędziów, którzy zostali zmuszeni do przejścia na emeryturę w wieku 65 lat. Ponadto, projekt uchyla procedurę uzyskania zgody prezydenta na dalsze orzekanie po osiągnięciu 65 lat.

Teraz 20 sędziów Sądu Najwyższego, którzy zostali zmuszeni do przejścia na emeryturę z powodu obniżenia wieku emerytalnego, będą mogli wrócić na swoje stanowiska. Właśnie rezygnacja sędziów wywołała krytyczną reakcję Komisji Europejskiej, która wszczęła wobec Polski procedurę karną i przekazała tę kwestię do rozpatrzenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zgodnie z wcześniejszym werdyktem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 października, polskie władze powinny wstrzymać nowe przepisy przyjęte w ramach reformy sądownictwa.

W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Prawa i Sprawiedliwości napisano, że nowelizacja ustawy ma uwzględnić wcześniejszą decyzję TSUE.

Według reformy sądownictwa, wiek emerytalny sędziów Sądu Najwyższego zmniejszył się z 70 do 65 lat, w wyniku czego 27 z 72 sędziów Sądu Najwyższego odeszło na emeryturę. Przymusowa emerytura objęła również pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf, której sześcioletni mandat (zapisany w konstytucji) został przedwcześnie przerwany. UE oceniła reformę jako niedopuszczalną ingerencję władzy wykonawczej w działalność władzy sądowniczej.

Artykuły powiązane