Rezolucje ONZ wskazują, że świat nie będzie godził się z działaniami Rosji na Krymie - Poroszenko

Rezolucje ONZ wskazują, że świat nie będzie godził się z działaniami Rosji na Krymie - Poroszenko
Rezolucje ONZ w sprawie Krymu świadczą, że społeczność międzynarodowa nie będzie tolerować łamania praw człowieka i militaryzacji okupowanego półwyspu.

 

Napisał o tym prezydent Ukrainy Petro Poroszenko na swoim Facebooku.

"W ciągu ostatnich dwóch miesięcy w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ przyjęto dwie niezwykle ważne rezolucje w sprawie Krymu, które dają Rosji wyraźny sygnał, że społeczność międzynarodowa nie będzie tolerować łamania praw człowieka i militaryzacji okupowanego półwyspu. Rosja jako państwo-agresor musi spełnić wymagania prawa międzynarodowego - uwolnić Krym i wypuścić do domu bezprawnie pozbawionych wolności obywateli ukraińskich" - napisał Poroszenko.

Podziękował tym samym międzynarodowym partnerom za wsparcie Ukrainy.

"Dziękuję wszystkim partnerom za potężne wsparcie. Walka o Krym trwa! Krym to Ukraina!", - zaznaczył Prezydent.

Jak wiadomo, 22 grudnia Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję A/C.3/73/L. 48 "Sytuacja praw człowieka w Autonomicznej Republice Krym i miasta Sewastopol, Ukraina".

To już trzecia zainicjowana przez Ukrainę rezolucja ONZ o stanie praw człowieka na Krymie w ciągu ostatnich trzech lat. Dwie pierwsze zostały przyjęte przez Zgromadzenie w 2016 i 2017 roku. Tegoroczny dokument zawiera szereg nowych klauzul. Na przykład, wyraźnie określa, jak poprawnie obecnie nazywać Krym we wszystkich dokumentach ONZ.

"(Zgromadzenie Ogólne - red.) wzywa wszystkie organizacje międzynarodowe i wyspecjalizowane agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych do używania tekstu »Autonomiczna Republika Krym i miasto Sewastopol, Ukraina tymczasowo okupowane przez Federację Rosyjską« jeśli chodzi o Krym, w ich oficjalnych dokumentach, korespondencji i publikacjach, w tym tych, w których mowa jest o danych statystycznych Federacji Rosyjskiej", - zauważa rezolucja.

Przyjęta w dniu 17 grudnia rezolucja odnośnie militaryzacji Krymu już zawierała wezwanie Rosji do wycofania swojego wojska z Krymu. Obecna rezolucja także bezpośrednio wzywa oddać Krym Ukrainie.

Rezolucja również po raz pierwszy zawiera osobny apel do sekretarza generalnego ONZ przygotować na następną, 74. sesję Zgromadzenia Ogólnego następnego roku, specjalne sprawozdanie odnośnie realizacji uchwały, w tym zalecenia dotyczące jej wdrożenia.

Artykuły powiązane